เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสวิทช์คอนโทรล (Control Switches)

 

 ยี่ห้อ IDEC

EB2-Series 

ZB4-Series (EB4)

 

 

 

EB2F Series

HQ22 Series

Emergency Switch

 

 

Pushbutton Switch,สวิทช์,กดติดกดดับ,สวิทช์กดติดกดดับPushbutton Switch,สวิทช์,กดติดกดดับ,สวิทช์กดติดกดดับPushbutton Switch,สวิทช์,กดติดกดดับ,สวิทช์กดติดกดดับ

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

ABW-111-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Pushbutton Switch)

Momentary

1NO 1NC

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ABW-111-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ (Pushbutton Switch)

Maintain

1NO 1NC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

ABW-411-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Pushbutton Switch)

Momentary

1NO 1NC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ABW-411-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ (Pushbutton Switch)

Maintain

1NO 1NC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SBW110F

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary ON)

Momentay

1NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์สวิทช์

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SBW201F-RED

สวิทช์กดดับ-ปล่อยติด
(Momentary OFF)

Momentay

1NC

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SBW210F-GRN

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary ON)

Momentay

1NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์สวิทช์

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SBW401F-RED

สวิทช์กดดับ-ปล่อยติด
(Momentary OFF)

Momentay

1NC

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SBW410F-GRN

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary ON)

Momentay

1NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์สวิทช์

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SBW401T-RED

สวิทช์กดดับ-ปล่อยติด
(Momentary OFF)

Momentay

1NC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SBW410T-GRN

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary ON)

Momentay

1NO

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SLW49911DF-RED

สวิทช์กดดับ-ปล่อยติด
(Momentary OFF)

Momentay

1NC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SBW101T-RED

สวิทช์กดดับ-ปล่อยติด
(Momentary Push Button Switch)

Momentay

1NC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SLW211T

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary Push Button Switch)

Momentay

1NO 1NC

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SSLW29911T

สวิทช์บิด (Selector Switch)

Momentay

1NO 1NC

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SSW3L20E

สวิทช์บิด (Selector Switch)

Maintain
ON-OFF-ON

2NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

สวิทช์

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SSW2L10T

สวิทช์บิด (Selector Switch)

Maintain
ON-OFF

1NO

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

SW1B-A101H

SW1B-A110H

SW1B-A110H

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SW1B-A101H

สวิทช์กดดับ-ปล่อยติด
(Momentary Push Button Switch)

Momentay

1NC

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SW1B-A101H

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary Push Button Switch)

Momentay

1NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์สวิทช์

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact

UNIT PRICE
(THB)

SW1B-M401H-RED

สวิทช์กดดอกเห็ด (Mushroom Push Switch)

Momentay
OFF

1NC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SW1B-M410H-GRN

สวิทช์กดดอกเห็ด (Mushroom Push Switch)

Momentay
ON

1NO

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HW Auxiliary Contact 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Contact 

UNIT PRICE
(THB)

HW-C01-NC

คอนแทค ปกติปิด (NC Contact)

NC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HW-C01-NO

คอนแทค ปกติเปิด (NO Contact)

NO

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

Remark : ∅22mm

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type 

Contact Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

LA38-11D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Push Button Switch)

Momentary

1NO-1NC

24VDC
220VAC

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LA38-11DT

สวิทช์กดติด-กดดับ (Push Button Switch)

Maintain

1NO-1NC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LA38-11X/2

สวิทช์บิด (Selector Switch)

ON-OFF

1NO-1NC

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LA38-20X/3

สวิทช์บิด (Selector Switch)

ON-OFF-ON

2NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์ LA39 สวิทช์ LA39สวิทช์ LA39
Remark : ∅22mm

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type 

Contact Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

LA39-11

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Push Button Switch)

Momentary

1NO-1NC

Ui 660V
Ith 10A

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LA39-11X/2

สวิทช์บิด (Selector Switch)

ON-OFF

1NO-1NC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LA39-20X/3

สวิทช์บิด (Selector Switch)

ON-OFF-ON

2NO

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Contact Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

ABLF

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ∅22mm
(Momentary Push Button Switch)

1NO-1NC

AC 220V

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

See Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

APBB-22N

สวิทช์ START-STOP

Ei 600V


Ith 10A

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AS-22N

สวิทช์ START-STOP

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PPBB-30N

สวิทช์ START-STOP

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

EB2M-11DM

สวิทช์กดติดปล่อยดับ
(Push Button Switch)

Momentary ON-OFF

1NO-1NC witch lamp

Ui 660V
Ith 10A

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

Remark : กันน้ำ (Waterproof) ∅22mm

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Contact Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

EB2M-11

สวิทช์กดติดปล่อยดับ (Push Button Switch)

Momentary ON,OFF

1NO-1NC

Ui 660V
Ith 10A

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

EB2M-11/2

สวิทช์บิด (Selector Switch)

ON-OFF

1NO-1NC

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

EB2M-20/3

สวิทช์บิด (Selector Switch)

ON-OFF-ON

2NO

160.00
สินค้าหมดชั่วคราว

 

 

∅25mm Dimension>>>
Ø30mm Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PB2511-A

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Pushbutton Switch) ∅25mm

380V

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PB3011-A

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Pushbutton Switch) ∅30mm

380V

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PB2511M-01

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ หัวเห็ด (Mushroom Pushbutton Switch) ∅25mm

380V

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

XA2-EA42

XA2-EA31

XA2-EA31

XA2-EA31

XA2-EA31

 

 


Part No.

PRODUCT DESCRIPTION

FUNCTION 

Contact Type

UNIT PRICE(THB)

XA2-EA42

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ(Momentary)
∅22mm

OFF-(ON)

1NO

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

EB2-EA1

EB2-EA1

EB2-EA1

 

Part No.

Product Description

Function

Contact Type

Unit Price(THB)

EB2-EA1

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary), ∅22mm

OFF-(ON) /ON-(OFF)

1NO / 1NC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

XB7

XB7

XB7

 

Part No.

Product Description

Function

Contact Type

Rating

Unit Price(THB)

XB7

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary), ∅22mm

OFF-(ON) /ON-(OFF)

1NO / 1NC

N/A

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

Y090-11DN

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary Pushbutton Switch) ∅22mm

12V 24V 220V

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Y090-11DNZS

กดติด-กดดับ(Alternating Pushbutton Switch) ∅22mm

12V 24V 220V

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

Y09011BN

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Pushbutton Switch) ∅22mm

Ith : 10A
Ui : 600V

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

      

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.