เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor

 

CBB61 (C พัดลม)
C พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uFC พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uFC พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uF

 

 

 

 

C พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uF

C พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uF

C พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uF

C พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uF

 

 

 

 

C พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uF

C พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uF

C พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uF 

C พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uF 

 

 

 

 

C พัดลม,ตัวเก็บประจุ,CBB61,uF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Capacity
(uF)

Voltage
(V)

UNIT PRICE(THB)

CBB61-1.5uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

1.5

450VAC

13.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-1.8uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

1.8

450VAC

14.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-2.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

2.0

450VAC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-2.5uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

2.5

450VAC

17.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-3.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

3.0

450VAC

19.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-4.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

4.0

450VAC

21.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-5.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

 5.0

450VAC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-6.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

6.0

450VAC

42.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-8.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

8.0

450VAC

54.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-10.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

10.0

450VAC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-12.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

12.0

450VAC 

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-14.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

14.0

450VAC 

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-16.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

16.0

450VAC 

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-20.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

20.0

450VAC 

96.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-25.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

25.0

450VAC 

104.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CBB61-30.0uF

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เหลี่ยมดำ มีสาย

30.0

450VAC 

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HBP Capacitor

    

    

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Capacity (uF)

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

HBP-04

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

4 uF

450VAC

52.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-05

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

5 uF

450VAC

56.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-06

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

6 uF

450VAC

58.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-08

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

8 uF

450VAC

62.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-10

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

10 uF

450VAC

72.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-12

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

12 uF

450VAC

78.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-14

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

14 uF

450VAC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-16

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

16 uF

450VAC

84.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-20

คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

20 uF

450VAC

92.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-25

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

25 uF

450VAC

112.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-30

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

30 uF

450VAC

116.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-35

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

35 uF

450VAC

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-40

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

40 uF

450VAC

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-45

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor)

45 uF

450VAC

156.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-50

  คาปาซิเตอร์ HBP (HBP Capacitor) 

50 uF

450VAC

168.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

CBB65 Capacitor

              

              

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Capacity (uF)

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

HBP-CBB65-20

  คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ท (Starting Capacitor)

20 uF

450VAC

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-CBB65-25

  คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ท (Starting Capacitor)

25 uF

450VAC

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-CBB65-30

  คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ท (Starting Capacitor)

30 uF

450VAC

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-CBB65-35

  คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ท (Starting Capacitor)

35 uF

450VAC

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-CBB65-40

  คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ท (Starting Capacitor)

40 uF

450VAC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-CBB65-45

  คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ท (Starting Capacitor)

45 uF

450VAC

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-CBB65-50

  คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ท (Starting Capacitor)

50 uF

450VAC

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-CBB65-60

  คาปาซิเตอร์แบบสตาร์ท (Starting Capacitor)

60 uF

450VAC

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Motor Run Capacitor

Motor Run Capacitor
 

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Capacity (uF)

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

HBP-DRW-4

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

4 uF

450VAC

52.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-DRW-5

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

5 uF

450VAC

56.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-DRW-6

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

6 uF

450VAC

58.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-DRW-6-3

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

6.3 uF

450VAC

58.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-DRW-7

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

7 uF

450VAC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-DRW-8

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

8 uF

450VAC

62.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-DRW-9

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

9 uF

450VAC

64.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-DRW-10

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

10 uF

450VAC

68.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-DRW-12

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

12 uF

450VAC

72.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HBP-DRW-14

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

14 uF

450VAC 

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-15

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

15 uF

450VAC

82.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-16

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

 16 uF

450VAC

84.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-18

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

18 uF

450VAC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-20

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

20 uF

450VAC

92.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-25

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

25 uF

450VAC

112.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-30

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

30 uF

450VAC

116.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-35

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

35 uF

450VAC

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-40

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

40 uF

450VAC

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-45

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

45 uF

450VAC

156.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-50

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

50 uF

450VAC

168.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-75

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

75 uF

450VAC

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HBP-DRW-100

ตัวเก็บประจุรันมอเตอร์ (Motor Run Capacitor)

 100 uF

450VAC

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

CBB60 Capacitor
 
 

Part No.

Product Description

Size(mm)

Capacity (uF)

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

 CBB60-14uF-3460

  คาปาซิเตอร์ CBB60 (CBB60 Capacitor)

34x60mm

14uF

450VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CBB60-14uF-3870

  คาปาซิเตอร์ HBP (CBB60 Capacitor)

38x70mm

14uF

450VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CBB60-14uF-3480

  คาปาซิเตอร์ HBP (CBB60 Capacitor) 

34x80mm

14uF

450VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

CD60 Capacitor
 
 

Part No.

Product Description

Size(mm)

Capacity (uF)

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

 CD60-100uF-3460

  คาปาซิเตอร์ CD60 (CD60 Capacitor)

34x60mm

100uF

450VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CD60-100uF-3870

  คาปาซิเตอร์ CD60 (CD60 Capacitor)

38x70mm

100uF

450VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CD60-100uF-3480

  คาปาซิเตอร์ CD60 (CD60 Capacitor) 

34x80mm

100uF

450VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 
   

 

   

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.