เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนแบตเตอรี่แห้ง (Sealed Lead-Acid Battery)

 

 Battery Categories :

 

   

 

แบตเตอรี่ SPA (SPA Battery)

 

6V Series   

 

    

6V 1.3A

 

6V 5A 

 

 

 

 

 

 

 

6V 8A 

 

6V 12A

 

 

 

12V Series

 

 

 

 

 

12V 1.3A

 

12V 2.3A

 

 

 

 

 

 

 

12V 2.9A

 

12V 3.3A

 

 

 

 

 

 

12V 5.5A

 

 12V 7.2A

 

 

    

 12V 7.5A

 

 12V 9A

 

 

 

 

   

12V 12A

 

12V 15A

 

 

    

12V 18A

 

12V21A

 

 

    

12V 24A

 

12V 26A 

 

 

    

12V 28A 

 

12V 33A

 

 

 

 

 

 

12V 42A

 

12V 65A 

 

 

 

 

 

 

12V 70A

 

12V 75A 

 

 

 

 

 

 

 

12V 90A 

 

12V 100A

 

 

 

 

 

 

12V 120A 

 

12V 150A

 

 

 

 

 

 

12V 200A

 

12V 240A 

 

 

 

 

 

   

12V 260A 

 

 

 

 

 

ใช้สำหรับ 6V5A-6V8A

ใช้สำหรับ 12V4A-12V7A

ใช้สำหรับ 12V7A-12V14A

ใช้สำหรับ 24V8A-24V12A

ใช้สำหรับแบตน้ำ 

 

 

 

 

 
 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.