เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

 

300VA
off grid inverter pure sine power inverters

 Specification
Brand Name : SUOER
Model Number : FPC-300AL
Type : DC/AC Inverters
Output Type : Single
Output Frequency : 50Hz
Size : 126x185x70mm (WxLxH)
Weight : 1.8kg
Inverter type : Pure Sine Wave Inverter
Output waveform : Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy :91%

 Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

FPC-300AL

 300W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

1,450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

500VA
off grid inverter pure sine power inverters

 


Specification
Brand Name : SUOER
Model Number : FPC-500AL
Type : DC/AC Inverters
Output Type : Single
Output Frequency : 50Hz
Size : 126x185x70mm (WxLxH)
Weight : 1.8kg
Inverter type : Pure Sine Wave Inverter
Output waveform : Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy :91%

 Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

FPC-500AL

 500W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

2,640.00
1,500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FPC-500BL

 500W 24v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

2,640.00
1,500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

1000VA
off grid inverter pure sine power inverters

 


Specification
Brand Name : SUOER
Model Number : FPC-1000A
Type : DC/AC Inverters
Output Type : Single
Output Frequency : 50Hz
Size : x x mm (WxLxH)
Weight : 4.78kg
Inverter type : Pure Sine Wave Inverter
Output waveform : Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy :94% Max.

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

FPC-1000A

 1000W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

5,970.00
3,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FPC-1000B

 1000W 24v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

5,970.00
3,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

1500VA
off grid inverter pure sine power inverters

 


Specification
Brand Name : SUOER
Model Number : FPC-1500A
Type : DC/AC Inverters
Output Type : Single
Output Frequency : 50Hz
Size : x x mm (WxLxH)
Weight : 4.78kg
Inverter type : Pure Sine Wave Inverter
Output waveform : Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy :94% Max.

 Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

FPC-1500A

 1500W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

7,140.00
4,000.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FPC-1500B

 1500W 24v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

7,140.00
4,000.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

2000VA
off grid inverter pure sine power inverters

 

 


Specification
Brand Name : SUOER
Model Number : FPC-2000A
Type : DC/AC Inverters
Output Type : Single
Output Frequency : 50Hz
Size : x x mm (WxLxH)
Weight : 4.78kg
Inverter type : Pure Sine Wave Inverter
Output waveform : Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy :94% Max.

 Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

FPC-2000A

 2000W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

9,300.00
5,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FPC-2000B

 2000W 24v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

9,300.00
5,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

3000VA
off grid inverter pure sine power inverters

 


Specification
Brand Name : SUOER
Model Number : FPC-3000
Type : DC/AC Inverters
Output Type : Single
Output Frequency : 50Hz
Size : x x mm (WxLxH)
Weight : 4.78kg
Inverter type : Pure Sine Wave Inverter
Output waveform : Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy :94% Max.

 Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

FPC-3000A

 3000W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

13,620.00
7,200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FPC-3000B

 3000W 24v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

13,620.00
7,200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

รุ่นใหม่มีหน้าจอแสดงผล

 

500VA รุ่นใหม่มีหน้าจอแสดงผล
off grid inverter pure sine power inverters
   


Specification
Brand Name : SUOER
Model Number : FPC-500 V.2
Type : DC/AC Inverters
Output Type : Single
Output Frequency : 50Hz
Size : xxmm (WxLxH)
Weight : kg
Inverter type : Pure Sine Wave Inverter
Output waveform : Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy : 88%

 

Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

 FPC-500AL-V.2

 500W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters


1,850.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FPC-500BL-V.2

 500W 24v to 220v off grid inverter pure sine power inverters


1,850.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

1000VA รุ่นใหม่มีหน้าจอแสดงผล
off grid inverter pure sine power inverters

 


Specification
Brand Name : SUOER
Model Number : FPC-1000 V.2
Type : DC/AC Inverters
Output Type : Single
Output Frequency : 50Hz
Size : xxmm (WxLxH)
Weight : kg
Inverter type : Pure Sine Wave Inverter
Output waveform : Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy : 88%

 

Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

 FPC-1000AL-V.2

 1000W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters


3,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FPC-1000BL-V.2

 1000W 24v to 220v off grid inverter pure sine power inverters


3,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


1500VA รุ่นใหม่มีหน้าจอแสดงผล
off grid inverter pure sine power inverters

 


Specification
Brand Name: SUOER
Model Number: FPC-1500 V.2
Type: DC/AC Inverters
Output Type: Single
Output Frequency: 50Hz
Size: xxmm (WxLxH)
Weight: kg
Inverter type: Pure Sine Wave Inverter
Output waveform: Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy: 88%

 

Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

 FPC-1500AL-V.2

 1500W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters


4,000.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FPC-1500BL-V.2

 1500W 24v to 220v off grid inverter pure sine power inverters


4,000.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

2000VA รุ่นใหม่มีหน้าจอแสดงผล
off grid inverter pure sine power inverters

 


Specification
Brand Name : SUOER
Model Number : FPC-2000 V.2
Type : DC/AC Inverters
Output Type : Single
Output Frequency : 50Hz
Size : xxmm (WxLxH)
Weight : kg
Inverter type : Pure Sine Wave Inverter
Output waveform : Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy : 88%

 

Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

 FPC-2000AL-V.2

 2000W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters


5,900.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FPC-2000BL-V.2

 2000W 24v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

5,900.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


3000VA รุ่นใหม่มีหน้าจอแสดงผล
off grid inverter pure sine power inverters

 


Specification
Brand Name : SUOER
Model Number : FPC-3000 V.2
Type : DC/AC Inverters
Output Type : Single
Output Frequency : 50Hz
Size : xxmm (WxLxH)
Weight : kg
Inverter type : Pure Sine Wave Inverter
Output waveform : Off-grid Solar Power System
Conversion efficiecy : 88%
     

 

Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

 FPC-3000AL-V.2

 3000W 12v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

7,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FPC-3000BL-V.2

 3000W 24v to 220v off grid inverter pure sine power inverters

7,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

DY-150 (ปลั๊กจุดบุหรี่ 12V ออก 220VAC)

Specification
-Input voltage range 10.0-15.0 V DC
-Output voltage 220V AC
-Output frequency 50Hz +/- 2Hz
-Output waveform: Modified sine wave
-Fuse 40A
-Low bettery shutdown : 9.7-10.3V
-High bettery shutdown : 14.5-15.5V
-Barry drain it no AC load (at 12V input) :<0.3A
-Peak efficiency :>90%
-30-minute AC output power:150 W
-Dimensions 128x95x55 mm.
-Weight 780g
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

DY-150

ปลั๊กจุดบุหรี่รถยนต์ 12V ออก 220VAC (Inverter 12VDC to 220VAC)

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 
     

 

 

 

 

   

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.