เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนเวิลด์เบสท์ (Worldbest Cable)


 

 

สายเวิลด์เบสท์,worldbest cable,สายคานาเร,สายคานาเร่,สาย canare,canare cable,cble canare,GS6,GS4,2S7F,2S9F,2B2AT,2E5AT, L-2T2S,L-2E5AT,L-2B2AT

 

 

Copper Master Details
Conductor: 40/0.10mm. Finned   Tinned Copper  Wire 
Insulation : 1.70mm. PE (White , Blue)
Configuratiion: 2 Cores Twisted  With Cotton  Filler + Al/P- Foil 
Shielding: 0.10mm.x 8 x 16 Tinned  Copper   Braid  Wire
Jacket:  6.20 mm. PVC (Soft-Flex PVC,SWM) PVC  Black

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

WB-MIC-22AWG

สายไมค์เวิลด์เบสท์ (Worldbest Microphone Cable) 22AWG

30.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

สายเวิลด์เบสท์,worldbest cable,สายคานาเร,สายคานาเร่,สาย canare,canare cable,cble canare,GS6,GS4,2S7F,2S9F,2B2AT,2E5AT, L-2T2S,L-2E5AT,L-2B2AT 

Copper Master Details
Conductor : 26/0.25mm. Strand Tinned Copper (AWG16)
Insulation: 3.10mm. LDPE (Transparant , Black)
Configuratiion: 2 Cores Twisted with Mylar Tape Wrapping 
Jacket: 8.80 mm. PVC (Grey, Soft-Flex)  

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

WB-SP-2Cx16AWG

สายลำโพงเวิลด์เบสท์ (Worldbest Microphone Cable) 2Cx16AWG

45.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

สายเวิลด์เบสท์,worldbest cable,สายคานาเร,สายคานาเร่,สาย canare,canare cable,cble canare,GS6,GS4,2S7F,2S9F,2B2AT,2E5AT, L-2T2S,L-2E5AT,L-2B2ATCopper Master Details
Paired : Speaker Cable, 2 x 2.50 SQ.MM. (2 x 2.5 SQ.MM.)
Conductor: 108/0.16 mm Strand Tinned Copper
Insulation : 3.45 mm  PE (Red, Black)
Configuration: 2 Cores Twisted with to pair with Yarn Filler Overlapped
   by AL/P-foil Turning Outward
Jacket: 8.80 mm PVC ( SQM+ WX 8500 1:1) Grey, Soft-Flex)

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

WB-SP-2Cx2.5

สายลำโพงเวิลด์เบสท์ (Worldbest Microphone Cable) 2Cx2.5 sq.mm

65.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

สายเวิลด์เบสท์,worldbest cable,สายคานาเร,สายคานาเร่,สาย canare,canare cable,cble canare,GS6,GS4,2S7F,2S9F,2B2AT,2E5AT, L-2T2S,L-2E5AT,L-2B2AT


Copper Master Details for 4Cx1.5
N/A


 

 
Copper Master Details for 4Cx2.5
Conductor  : 108/0.16mm. Stranded  TC (2.17 SQ.MM.)
Insulation: 3.45mm. PE (Red /Black , White/ Blue  )
Filler:  3 Group  of  Cotton
Configuratiion: 2 Pair  Twisted  with Cotton Filler,
  +Overlapped AL /P-Foil  Tuning  Inward
Jacket : 10.70 +/- 0.30mm. PVC (SWM-Grey)

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

WB-SP-4Cx1.5

สายลำโพงเวิลด์เบสท์ (Worldbest Microphone Cable) 4Cx1.5 sq.mm

95.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WB-SP-4Cx2.5

สายลำโพงเวิลด์เบสท์ (Worldbest Microphone Cable) 4Cx2.5 sq.mm

120.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

สายเวิลด์เบสท์,worldbest cable,สายคานาเร,สายคานาเร่,สาย canare,canare cable,cble canare,GS6,GS4,2S7F,2S9F,2B2AT,2E5AT, L-2T2S,L-2E5AT,L-2B2AT 

Copper Master Details

Conductor  

: 7/0.25mm. Strand Tinned Copper (AWG22)
Insulation : 1.60mm. HDPE (Transparant , Black)
Configuratiion: 2 Cores Twisted  with AWG 22 Tinned Copper Drain Wire
+ Aluminum  Foil  Wrapping  Tuning  Inward
Jacket   :  4.50 mm. +/-0.10  PVC (Soft-Flex PVC,SWM) PVC  Grey


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

WB-WIR-22AWG

สายสัญญาณเวิลด์เบสท์ (Worldbest Audio Cable) 22AWG

35.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

สายเวิลด์เบสท์,worldbest cable,สายคานาเร,สายคานาเร่,สาย canare,canare cable,cble canare,GS6,GS4,2S7F,2S9F,2B2AT,2E5AT, L-2T2S,L-2E5AT,L-2B2AT


Copper Master Details
Conductor : 30/0.10mm. Tinned Copper (AWG23)
Insulation   : 1.10mm. HDPE (White , Blue)
Configuratiion : 2 Cores Twisted to Pair 
Shielding: AL/P-Foil +50/0.10mm. Tinned Copper Spiral Shield
Jacket   :  3.20 mm. PVC(Grey, Soft-Flex)
PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

WB-WIR-23AWG

สายสัญญาณเวิลด์เบสท์ (Worldbest Audio Cable) 23AWG

25.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

 

 

 

   

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.