เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กเหล็ก WS28 (WS28 Connector)

 

 

 

WS28-TQM

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

WS28-TQM-2

2P

Ø3.5x2

50A

500V

2000V

245.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQM-3

3P

Ø3.5x3

50A

500V

 1500V

260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQM-4

4P

Ø2.5x4

25A

500V

1500V

270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 WS28-TQM-7

7P

Ø2.5x7

25A

500V

 1500V

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 WS28-TQM-8

8P

Ø2.5x8

25A

500V

 1500V

295.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 WS28-TQM-9

9P

Ø2.5x4
Ø1.0x5

25A, 5A

500V

 1500V

305.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 WS28-TQM-10

10P

Ø2.5x10

25A

500V

 1500V

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 WS28-TQM-12

12P

Ø1.5x12

10A

500V

 1500V

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 WS28-TQM-16

16P

Ø1.5x16

10A

500V

 1500V

340.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 WS28-TQM-17

17P

Ø1.5x17

10A

500V

 1500V

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 WS28-TQM-20

20P

Ø1.0x20

5A

400V

1200V

365.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 WS28-TQM-24

24P

Ø1.0x24

5A

400V

1200V

375.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQM-26

26P

Ø1.0x26

5A

400V

1200V

390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

WS28-TQF


 

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

WS28-TQF-2

2P

Ø3.5x2

50A

500V

2000V

295.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-3

3P

Ø3.5x3

50A

500V

 1500V

305.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-4

4P

Ø2.5x4

25A

500V

1500V

315.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-7

7P

Ø2.5x7

25A

500V

 1500V

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-8

8P

Ø2.5x8

25A

500V

 1500V

340.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-9

9P

Ø2.5x4
Ø1.0x5

25A, 5A

500V

 1500V

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-10

10P

Ø2.5x10

25A

500V

 1500V

365.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-12

12P

Ø1.5x12

10A

500V

 1500V

375.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-16

16P

Ø1.5x16

10A

500V

 1500V

390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-17

17P

Ø1.5x17

10A

500V

 1500V

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-20

20P

Ø1.0x20

5A

400V

1200V

410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-24

24P

Ø1.0x24

5A

400V

1200V

425.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-TQF-26

26P

Ø1.0x26

5A

400V

1200V

435.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

WS28-ZQF

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

WS28-ZQF-2

2P

Ø3.5x2

50A

500V

2000V

245.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-3

3P

Ø3.5x3

50A

500V

 1500V

255.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-4

4P

Ø2.5x4

25A

500V

1500V

265.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-7

7P

Ø2.5x7

25A

500V

 1500V

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-8

8P

Ø2.5x8

25A

500V

 1500V

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-9

9P

Ø2.5x4
Ø1.0x5

25A, 5A

500V

 1500V

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-10

10P

Ø2.5x10

25A

500V

 1500V

315.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-12

12P

Ø1.5x12

10A

500V

 1500V

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-16

16P

Ø1.5x16

10A

500V

 1500V

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-17

17P

Ø1.5x17

10A

500V

 1500V

375.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-20

20P

Ø1.0x20

5A

400V

1200V

385.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-24

24P

Ø1.0x24

5A

400V

1200V

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZQF-26

26P

Ø1.0x26

5A

400V

1200V

410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

WS28-ZZF

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

WS28-ZZF-2

2P

Ø3.5x2

50A

500V

2000V

215.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-3

3P

Ø3.5x3

50A

500V

 1500V

225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-4

4P

Ø2.5x4

25A

500V

1500V

235.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-7

7P

Ø2.5x7

25A

500V

 1500V

245.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-8

8P

Ø2.5x8

25A

500V

 1500V

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-9

9P

Ø2.5x4
Ø1.0x5

25A, 5A

500V

 1500V

260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-10

10P

Ø2.5x10

25A

500V

 1500V

270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-12

12P

Ø1.5x12

10A

500V

 1500V

285.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-16

16P

Ø1.5x16

10A

500V

 1500V

295.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-17

17P

Ø1.5x17

10A

500V

 1500V

305.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-20

20P

Ø1.0x20

5A

400V

1200V

315.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-24

24P

Ø1.0x24

5A

400V

1200V

325.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZF-26

26P

Ø1.0x26

5A

400V

1200V

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

WS28-ZZM

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

WS28-ZZM-2

2P

Ø3.5x2

50A

500V

2000V

185.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-3

3P

Ø3.5x3

50A

500V

 1500V

190.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-4

4P

Ø2.5x4

25A

500V

1500V

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-7

7P

Ø2.5x7

25A

500V

 1500V

210.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-8

8P

Ø2.5x8

25A

500V

 1500V

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-9

9P

Ø2.5x4
Ø1.0x5

25A, 5A

500V

 1500V

225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-10

10P

Ø2.5x10

25A

500V

 1500V

235.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-12

12P

Ø1.5x12

10A

500V

 1500V

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-16

16P

Ø1.5x16

10A

500V

 1500V

260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-17

17P

Ø1.5x1

10A

500V

 1500V

270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-20

20P

Ø1.0x20

5A

400V

1200V

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-24

24P

Ø1.0x24

5A

400V

1200V

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS28-ZZM-26

26P

Ø1.0x26

5A

400V

1200V

295.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง >>>

 

  

ปลั๊กเหล็ก WS48
(WS48 Metal Connector)

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.