เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนมัลติมิเตอร์ (Multimeter)

 

UT-203B-USมิเตอร์ Uni T

 


UT230B-US Power Socket

1. Clear LCD dual display
2. Current overload protection
3. User defined electricity cost calculation
4. CO emissions measurement
5. Built-in button battery with power-off memory function
6. Passed 10000 socket insertion force tests


         

 

More details>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT230B-US

UT230B-US Power Socket

650.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT-08Bมิเตอร์ Uni T

More details>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Voltage Range

UNIT PRICE(THB)

UT08B

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T

110-125VAC

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT-10Aมิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni Tมิเตอร์ Uni Tมิเตอร์ Uni T

More details>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT10A

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T

550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT-12Dมิเตอร์ Uni T

 

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT12D

Voltage Alert UNI-T

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

มิเตอร์ Uni T

UT118B

UT118B Pen Type Digital Multimeter

UT118 series pen type multimeters are light and durable. This meter has a fast sampling rate of 4 times/s, which can quickly capture measurement readings. It is a cost-effective product customized for home appliance repair and DIYers.

Feautre

1. Display count: 3000
2. Auto SCAN and range identify mode
3. Data hold, auto power off, low battery indication
4. MAX/MIN modes
5. LCD backlight and flashlight
6. Non-contact voltage detection


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT118B

ปากกาวัดไฟ UT118B (UT118B Pen Type Digital Multimeter)

1,200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT33A+/B+/C+/D+มิเตอร์ Uni T

 

UT33A+

UT33B+

UT33C+

UT33D+

  

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT33A+

ดิจิตอลลติมิเตอร์ UNI-T

570.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UT33B+

ดิจิตอลลติมิเตอร์ UNI-T

410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UT33C+

ดิจิตอลลติมิเตอร์ UNI-T

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UT33D+

ดิจิตอลลติมิเตอร์ UNI-T

420.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT39มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T 

มิเตอร์ Uni T 

 

  

More details>>PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT39A

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T

650.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT39A+, C+มิเตอร์ Uni T

Uni-T,UniT,39A+,UT39A,UT39A+

Uni-T,UniT,39A+,UT39A,UT39A+


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT39A+

  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T UT39A+

650.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UT39C+

  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T UT39C+

700.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT55มิเตอร์ Uni T

 PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT55

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T

1,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT58มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni Tมิเตอร์ Uni T


 

  

More details>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT58A

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T

890.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT61มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T 


 

  

More details>>PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT61A

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T

1,250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT70Bมิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T 

มิเตอร์ Uni T 

More details>>

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT70B

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T

2,500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT89XDมิเตอร์ Uni T

 

 

 

UT89XD

 

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT89XD

  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T UT89XD

950.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT136Aมิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T 


 

  

More details>>PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT136A

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T

700.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT136B+/UT136C+มิเตอร์ Uni T

UT136

UT136

UT136

UT136B+

UT136C+

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT136B+

  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T UT136B+

720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UT136C+

  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T UT136C+

750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT201/202/202A/203มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

UT201

UT202

UT202A

UT203

   

More details>>

More details>>

More details>>

More details>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT201

แคลมมิเตอร์ UNI-T

670.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UT202

แคลมมิเตอร์ UNI-T

850.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UT202A

แคลมมิเตอร์ UNI-T

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 UT203

 แคลมมิเตอร์ UNI-T

1,250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT201+ (True RMS)มิเตอร์ Uni T

 

 

 

UT201+

 

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT201+

แคลมมิเตอร์ UNI-T 201+

750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT202A+ (True RMS)มิเตอร์ Uni T

 

 

 

UT202A+

 

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT202A+

แคลมมิเตอร์ UNI-T 202A+

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 

UT202+ มิเตอร์ Uni T
 

 
AC Current (A): 400A
AC Current Frequency (Hz): 50-100Hz
AC Voltage (V): 600V
AC Voltage Frequency (Hz): 10-10kHz
DC Current (A): No
DC Voltage (V): 600V
Resistance (Ω): 40MΩ
Capacitance (F): 4mF
Temperature (°C): -40∼1000°C
Frequency (Hz):  No


 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 UT202+

 แคลมมิเตอร์ UNI-T 202+

900.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT203+ มิเตอร์ Uni T

UT203+,Uni-T

UT203+,Uni-T

UT203+,Uni-T

UT203+

   

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT203+

แคลมมิเตอร์ UNI-T 203+

1,250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT204 (True RMS)มิเตอร์ Uni T

 

แคลมมิเตอร์ 

 

UT204

 

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT204

แคลมมิเตอร์ UNI-T 204

1,890.00
1,350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT204A มิเตอร์ Uni T

แคลมมิเตอร์

แคลมมิเตอร์

แคลมมิเตอร์

UT204A

   
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT204A

แคลมมิเตอร์ UNI-T 204A

1,350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT204+ มิเตอร์ Uni T

UT204+

   

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT204+

แคลมมิเตอร์ UNI-T 204+

1,450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT210D/210E (True RMS)มิเตอร์ Uni T

 

 

 

UT210D

UT210E

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT210D

แคลมมิเตอร์ UNI-T 210D

1,500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UT210E

แคลมมิเตอร์ UNI-T 210E

1,450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT216มิเตอร์ Uni T

 

 

 

UT216A

UT216D

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT216A

แคลมมิเตอร์ UNI-T UT216A

1,550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UT216D

แคลมมิเตอร์ UNI-T UT216D

4,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

UT601/UT603มิเตอร์ Uni T

มิเตอร์ Uni T

UT601

UT603PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT601

มิเตอร์ UNI-T Capacitor Test

950.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UT603

มิเตอร์ UNI-T Inductance+Capacitor Test

1,550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT890C+มิเตอร์ Uni T

UT890C+

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT890C+

มิเตอร์ UNI-T Digital Multimerter

700.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

UT681มิเตอร์ Uni T

UT681

UT681

UT681

 PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

UT681L

เครื่องทดสอบายแลน RJ45 ( RJ45 Tester Cable)

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 
   
   
   
   
   

         

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.