เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนทาวเวอร์ไลท์ (Tower Light)


 

LTA-01-3 / LTA-01-3J Series (รุ่นเปลี่ยนสี)

    

 

Part No.

Product Description

Type

Rating

Unit Price(THB)

   LTA-01-3

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   แดงกระพริบ (R Flash), เขียว เหลือง ติดค้าง (G Y Maintain)

12V
24V
220VAC

640.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTA-01-3J

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   แดงกระพริบ (R Flash), เขียว เหลือง ติดค้าง (G Y Maintain)
   + เสียง (Sound)

680.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTA-205-T1 Series (1 ชั้น)

 

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

   LTA-205-1T

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   ติดค้าง (Maintain)

12V
24V
220VAC

480.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTA-205-1W

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   กระพริบ (Flashing)

520.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTA-205-1WJ

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   กระพริบ (Flashing) + เสียง (Sound)

560.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTA-205-T2 Series (2 ชั้น)

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Volt (V)

UNIT PRICE(THB)

   LTA-205-2T

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   ติดค้าง (Maintain)

12V
24V
220VAC

560.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTA-205-2W

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   กระพริบ (Flashing)

600.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTA-205-2WJ

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   กระพริบ (Flashing) + เสียง (Sound)

640.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTA-205-T3 Series (3 ชั้น)

 

 
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Volt (V)

UNIT PRICE(THB)

   LTA-205-3T

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   ติดค้าง (Maintain)

12V
24V
220VAC

600.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTA-205-3W

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   กระพริบ (Flashing)

640.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTA-205-3WJ

Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)

   กระพริบ (Flashing) + เสียง (Sound)

680.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ZT-50-WJ Series (1 ชั้น) เลือกใช้งาน 24/220V, ติดค้าง/กระพริบ

 
              
 

Part No

Product Description

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

 ZT-50-WJ

 Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)+เสียง Buzzer

 เลือกได้ : ติดค้าง/กระพริบ

 เลือกได้ : 24V/220VAC

400.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 


ZT-50-WJ Series เลือกใช้งาน 24/220V, ติดค้าง/กระพริบ

 
 
 

Part No

Product Description

Type

Rating

Unit Price(THB)

 ZT-50-1WJ

 1ชั้น Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)+เสียง Buzzer

 เลือกได้ : ติดค้าง/กระพริบ

 เลือกได้ : 24V/220VAC

500.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 ZT-50-2WJ 2ชั้น Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)+เสียง Buzzer เลือกได้ : ติดค้าง/กระพริบ เลือกได้ : 24V/220VAC

650.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 ZT-50-3WJ 3ชั้น Tower Light (ทาวเวอร์ไลท์)+เสียง Buzzer เลือกได้ : ติดค้าง/กระพริบ เลือกได้ : 24V/220VAC

800.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ


 

LTE-1081 Series ( 3" LED Lamp)

 

***ปรับได้ 3 แบบ 1.ติดค้าง (Maintain) 2.กระพริบ(Flashing) 3.หมุน(Rotating)
 

Part No.

Product Description

Size(")

Type

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

   LTE-LED-1081-03

ไฟหมุน (Rotary light)

3"

ไฟหมุน
(Rotate)

12V
24V
110V
220 V

350.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTE-LED-1081J-03

ไฟหมุน (Rotary light)

3"

แบบมีเสียง+ไฟหมุน
(Rotate with Sound)

400.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTE-1081T Series ( Solar Cell Warning Light)

 

 

 

Part No.

Product Description

Size(")

Type

Voltage (V)

Unit Price(THB)

  LTE-LED-1081T

ไฟเตือน (Warining Light)

3"

กระพริบ
(Flashing)

n/A

440.00
350.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTE-2071 Series ( 3" LED Lamp)

 

 

***ปรับได้ 3 แบบ 1.ติดค้าง (Maintain) 2.กระพริบ(Flashing) 3.หมุน(Rotating)
 

Part No.

Product Description

Size(")

Type

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

 LTE-LED-2071-03

ไฟเตือน (Warining Light)

3"

ไฟหมุน
(Rotate)

12V
24V
110V
220 V

220.00
170.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 LTE-LED-2071J-03

ไฟเตือน (Warining Light)

3"

แบบมีเสียง+ไฟหมุน
(Rotate with Sound)

280.00
220.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTE-3071 ( 3" LED Lamp)

 

 

Part No.

Product Description

Size(")

Type

Voltage (V)

Unit Price(THB)

 LTE-3071

 ไฟเตือน (Warining Light)

3"

ไฟหมุน
(Rotate)

12V
24V
110V
220 V

260.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 LTE-3071J

 ไฟเตือน (Warining Light)

3"

แบบมีเสียง+ไฟหมุน
(Rotate with Sound)

260.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTE-1101 Series ( 4" )
 

ไฟหมุน LTE

ไฟหมุน LTE

ไฟหมุน LTE

 

ไฟหมุน LTE

ไฟหมุน LTE

 
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size(")

Type

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

   LTE-1101-04

ไฟหมุน (Rotary light)

4"

ไฟหมุน
(Rotate)

12V
24V
220 V

260.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTE-1101J-04

ไฟหมุน (Rotary light)

4"

แบบมีเสียง+ไฟหมุน
(Rotate+Sound)

320.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTE-1101 Series ( 4" LED Lamp)

 

ไฟหมุน,Rotary,Rotate,Tower Light,Stack Lamp,Stack light,ทาวเวอร์ไลท์,บัซเซอร์,Buzzer,Alarm,12V,24V,220V,อะลาม,MS190,MS190

ไฟหมุน,Rotary,Rotate,Tower Light,Stack Lamp,Stack light,ทาวเวอร์ไลท์,บัซเซอร์,Buzzer,Alarm,12V,24V,220V,อะลาม,MS190,MS190

ไฟหมุน,Rotary,Rotate,Tower Light,Stack Lamp,Stack light,ทาวเวอร์ไลท์,บัซเซอร์,Buzzer,Alarm,12V,24V,220V,อะลาม,MS190,MS190

 

ไฟหมุน,Rotary,Rotate,Tower Light,Stack Lamp,Stack light,ทาวเวอร์ไลท์,บัซเซอร์,Buzzer,Alarm,12V,24V,220V,อะลาม,MS190,MS190

ไฟหมุน,Rotary,Rotate,Tower Light,Stack Lamp,Stack light,ทาวเวอร์ไลท์,บัซเซอร์,Buzzer,Alarm,12V,24V,220V,อะลาม,MS190,MS190

 
***ปรับได้ 3 แบบ 1.ติดค้าง (Maintain) 2.กระพริบ(Flashing) 3.หมุน(Rotating)

Part No.

Product Description

Size(")

Type

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

   LTE-LED-1101-04

ไฟหมุน (Rotary light)

4"

ไฟหมุน
(Rotate)

12V
24V
110V
220 V

350.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTE-LED-1101J-04

ไฟหมุน (Rotary light)

4"

แบบมีเสียง+ไฟหมุน
(Rotate with Sound)

400.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTE-5121 Series ( 5" LED Lamp)

 

 

 
***ปรับได้ 3 แบบ 1.ติดค้าง (Maintain) 2.กระพริบ(Flashing) 3.หมุน(Rotating)
 

Part No.

Product Description

Size(")

Type

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

  LTE-LED-5121-05

ไฟหมุน (Rotary light)

4.5"

ไฟหมุน
(Rotate)

12V
24V
110V
220 V

700.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

  LTE-LED-5121J-05

ไฟหมุน (Rotary light)

4.5"

แบบมีเสียง+ไฟหมุน
(Rotate with Sound)

780.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTE-5095T Series ( Solar Cell Warning Light)

 

 

 

Part No.

Product Description

Size(")

Type

Voltage (V)

Unit Price(THB)

  LTE-LED-5095T

ไฟเตือน (Warining Light)

4"

กระพริบ
(Flashing)

n/A

760.00
600.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LTE-5181 Series ( 6" LED Lamp)

 


 

 
***ปรับได้ 3 แบบ 1.ติดค้าง (Maintain) 2.กระพริบ(Flashing) 3.หมุน(Rotating)
 

Part No.

Product Description

Size(")

Type

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

  LTE-LED-5181-06

ไฟหมุน (Rotary light)

6"

ไฟหมุน
(Rotate)

12V
24V
110V
220 V

1,200.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

   LTE-LED-5181J-06

ไฟหมุน (Rotary light)

6"

แบบมีเสียง+ไฟหมุน
(Rotate with Sound)

1,300.00
ราาส่งกรุณาติดต่อ

 

 
   

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.