เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนเครื่องวัดลำดับเฟส (Three phase indicator)

 

เครื่องวัดเฟส,เครื่องวัดลำดับเฟส,Phase Indicator,Phase Sequence,Phase Order,มิเตอร์,meter,measurement,measure,sanwa.yugo,uni-t,unit,361,360เครื่องวัดเฟส,เครื่องวัดลำดับเฟส,Phase Indicator,Phase Sequence,Phase Order,มิเตอร์,meter,measurement,measure,sanwa.yugo,uni-t,unit,361,360เครื่องวัดเฟส,เครื่องวัดลำดับเฟส,Phase Indicator,Phase Sequence,Phase Order,มิเตอร์,meter,measurement,measure,sanwa.yugo,uni-t,unit,361,360


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

VICTOR-850A

เครื่องวัดลำดับเฟส (Three phase indicator)

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

   
   
   
   
   

      

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.