เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนท่อเก็บสาย (Loom Tube)ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit) รุ่นประหยัด

 
 

Part No.

Product Description

Size (Inch)

Length (M)

Unit Price(THB)

 FC-50

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

1/2"

50

240.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-75

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

3/4"

50

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-100

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

1"

30

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-125

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

1 1/4"

15

410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-150

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

1 1/2"

15

420.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-200

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

2"

15

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-250

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

2 1/2"

10

920.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-300 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

3"

10

950.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-400 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

4"

10

1,840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 


 

ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

 
 

Part No.

Product Description

Size (Inch)

Length (M)

Unit Price(THB)

 FX-050

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

1/2"

50

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FX-075

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

3/4"

50

650.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FX-100

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

1"

30

780.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FX-125

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

1 1/4"

15

495.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FX-150

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

1 1/2"

15

720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FX-200

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

2"

15

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FX-250

 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

2 1/2"

10

1,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FX-300 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

3"

10

1,400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FX-400 ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

4"

10

3,400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน (Flexible Conduit Connector)

 
 

Part No.

Product Description

Size (Inch)

Unit/Pack

Unit Price(THB)

 FC-050

 คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน (Flexible Conduit Connector)

1/2"

100

7.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-075

 คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน (Flexible Conduit Connector)

3/4"

50

14.50
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-100

 คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน (Flexible Conduit Connector)

1"

50

21.5
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-125

 คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน (Flexible Conduit Connector)

1 1/4"

20

73.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-150

 คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน (Flexible Conduit Connector)

1 1/2"

20

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-200

 คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน (Flexible Conduit Connector)

2"

-

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

  FC-250 คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน (Flexible Conduit Connector)

2 1/2"

 -

189.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-300

 คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน (Flexible Conduit Connector)

3"

-

254.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 FC-400

 คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน (Flexible Conduit Connector)

4"

-

468.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

แคล้มจับท่อขาคู่ (Conduit Strap 2 holes)

 
 

Part No.

Product Description

Size (Inch)

Unit/Pack

Unit Price(THB)

 ECL2-050

 แคล้มจับท่อขาคู่ (Conduit Strap 2 holes)

1/2"

200

1.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 ECL2-075

 แคล้มจับท่อขาคู่ (Conduit Strap 2 holes)

3/4"

200

1.10
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 ECL2-100

 แคล้มจับท่อขาคู่ (Conduit Strap 2 holes)

1"

100

1.60
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 ECL2-125

 แคล้มจับท่อขาคู่ (Conduit Strap 2 holes)

1 1/4"

100

2.75
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 ECL2-150

 แคล้มจับท่อขาคู่ (Conduit Strap 2 holes)

1 1/2"

100

3.50
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 ECL2-200

 แคล้มจับท่อขาคู่ (Conduit Strap 2 holes)

2"

100

4.50
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

ท่อกระดูกงูเก็บสายไฟ (แบบไม่ผ่า)


 
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size (IDxOD)

LENGTH(M)

UNIT PRICE(THB)
แบบดำ (Black)

LT-0575-BLK

ท่อแบบไม่ผ่า (Loom Tube)

5x7.5

100M

550.00
สินค้าหมด

LT-7410-BLK

ท่อแบบไม่ผ่า (Loom Tube)

7.4x10

100M

560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LT-1013-BLK

ท่อแบบไม่ผ่า (Loom Tube)

10x13

100M 

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LT-1317-BLK

ท่อแบบไม่ผ่า (Loom Tube)

 13x17

50M

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LT-1621-BLK

ท่อแบบไม่ผ่า (Loom Tube)

 16x21

50M

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LT-1925-BLK

ท่อแบบไม่ผ่า (Loom Tube)

19x25

50M

560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LT-2328-BLK

ท่อแบบไม่ผ่า (Loom Tube)

23x28

50M

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LT-2532-BLK

ท่อแบบไม่ผ่า (Loom Tube)

25x32

50M

680.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

ท่อกระดูกงูเก็บสายไฟ (แบบผ่า)


 
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size (IDxOD)

LENGTH(M)

UNIT PRICE(THB)
แบบดำ (Black)

UNIT PRICE(THB)
แบบสี (Color Style)

SLT-0575-BLK

ท่อผ่า (Split Loom Tube)

5x7.5

100M

550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

SLT-7410-BLK

ท่อผ่า (Split Loom Tube)

7.4x10

100M

560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

590.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

SLT-1013-BLK

ท่อผ่า (Split Loom Tube)

10x13

100M 

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

670.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

SLT-1317-BLK

ท่อผ่า (Split Loom Tube)

 13x17

50M

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

420.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

SLT-1621-BLK

ท่อผ่า (Split Loom Tube)

 16x21

50M

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

470.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

SLT-1925-BLK

ท่อผ่า (Split Loom Tube)

19x25

50M

560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

SLT-2328-BLK

ท่อผ่า (Split Loom Tube)

23x28

50M

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

660.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

SLT-2532-BLK

ท่อผ่า (Split Loom Tube)

25x32

50M

680.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.