เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสเปคคอน (Speakon/PowerCon)


SOUNDCREST

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

SC122A

สเปคคอน Soundcrest (Soundcrest Speakon)

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 


Part No.

Produtc Description

Unit Price (THB)

SPK-0254P

 ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ต่อสาย (Speak-On 4 Pole Cable Connector)

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

SPK-NL4FX

 ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ต่อสาย (Speak-On 4 Pole Cable Connector)

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 SPK-911EX

 ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ต่อสาย (Speak-On 4 Pole Cable Connector)

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

YLG-001

แจ็คสเปคคอน 4 โพล ต่อสาย (Speak-On 4 Pole Cable Connector)

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YLG-009

แจ็คสเปคคอน 4 โพล ต่อกลางทาง (Speak-On 4 Pole Connector

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

YLG-011

ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ต่อสาย (Speak-On 4 Pole Cable Connector)

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YLG-012

ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ต่อสาย(Speak-On 4 Pole Cable Connector)

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YLG-016

ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล งอ ต่อสาย(Speak-On 4 Pole Cable Connector,90° degree )

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

YLG-018

ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ต่อสาย(Speak-On 4 Pole Cable Connector)

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YLG-019

แจ็คสเปคคอน 4 โพล ต่อสาย(Speak-On 4 Pole Cable Connector)

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อPART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

SP-001

ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ต่อสาย (Speak-On 4 Pole Cable Connector)

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อPART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

SP-002

ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ต่อสาย (Speak-On 4 Pole Cable Connector)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อPART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

SPF-001

ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ติดแท่น (Speak-On 4 Pole Mounted) เหลี่ยมเล็ก

15.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

SPF-002

ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ติดแท่น (Speak-On 4 Pole Mounted) เหลี่ยมใหญ่

15.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อPART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

SPF-003

ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ติดแท่น(Speak-On 4 Pole Mounted) แบบกลม

15.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

SPF-003M

ปลั๊กสเปคคอน 4 โพล ติดแท่น(Speak-On 4 Pole Mounted) แบบกลม เหล็ก

35.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ 

Part No.

Product Description

Unit price (THB)

SPK-0058P

 ปลั๊กสเปคคอน 8 โพล ต่อสาย (Speak-On 8 Pole Connector)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อPart No.

Product Description

Unit price (THB)

SPK-1018P

 แจ็คสเปคคอน 8 โพล ติดแท่น(Speak-On 8 Pole Mounted) แบบกลม

50.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ


 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.