เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กกันน้ำ รุ่น SP16 (SP Connector)

 

SP16-MWB


 

Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

SP16-MWB-02

∅1.8x2

10A

250V

1500V

102.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MWB-03

∅1.8x3

5A

250V

1500V

107.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MWB-04

∅1.8x4

5A

250V

1500V

112.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MWB-05

∅1.0x5

5A

250V

1500V

117.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MWB-06


∅1.0x5

5A

250V

1500V

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MWB-07

∅1.0x7

5A

250V

1500V

122.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MWB-09

∅1.0x9

5A

250V

1500V

127.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 
 

SP16-FM


 

Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

SP16-FM-02

∅1.8x2

10A

250V

1500V

102.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FM-03

∅1.8x3

5A

250V

1500V

107.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FM-04

∅1.8x4

5A

250V

1500V

112.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FM-05

∅1.0x5

5A

250V

1500V

117.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FM-06


∅1.0x7

5A

250V

1500V

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FM-07

∅1.0x7

5A

250V

1500V

122.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FM-09

∅1.0x9

5A

250V

1500V

127.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

SP16-FW


 

Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

SP16-FW-02

∅1.8x2

10A

250V

1500V

123.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FW-03

∅1.8x3

5A

250V

1500V

129.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FW-04

∅1.8x4

5A

250V

1500V

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FW-05

∅1.0x5

5A

250V

1500V

141.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FW-06


∅1.0x5

5A

250V

1500V

144.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FW-07

∅1.0x7

5A

250V

1500V

147.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FW--09

∅1.0x9

5A

250V

1500V

153.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 
 

SP16-FWB


 

Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

SP16-FWB-02

∅1.8x2

10A

250V

1500V

123.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FWB-03

∅1.8x3

5A

250V

1500V

129.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FWB-04

∅1.8x4

5A

250V

1500V

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FWB-05

∅1.0x5

5A

250V

1500V

141.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FWB-06


∅1.0x5

5A

250V

1500V

144.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FWB-07

∅1.0x7

5A

250V

1500V

147.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-FWB-09

∅1.0x9

5A

250V

1500V

153.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

SP16-MM


 

Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

SP16-MM-02

∅1.8x2

10A

250V

1500V

82.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MM-03

∅1.8x3

5A

250V

1500V

86.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MM-04

∅1.8x4

5A

250V

1500V

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MM-05

∅1.0x5

5A

250V

1500V

94.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MM-06

 

∅1.0x5

5A

250V

1500V

96.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MM-07

∅1.0x7

5A

250V

1500V

98.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP16-MM-09

∅1.0x9

5A

250V

1500V

102.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.