เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนรีเลย์ (Relay Socket)

 

ยี่ห้อ >>>


 

 

 

 

ไปยัง >>>

 

 

 

ฐานรีเลย์ (Relay Socket)

 

 

 

 

RJ1S Series

  

 

 

 

Part No.

Product Description

Coil Voltage (V)

Rated (A)

Unit Price(THB)

 RJ1S-CL-D24

  รีเล์ย์ RJ1S (1-pole) with LED

24VDC

12A

205.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RJ1S-CL-A110

  รีเล์ย์ RJ1S (1-pole) with LED

110VAC

12A 

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RJ1S-CL-A230

 รีเล์ย์ RJ1S (1-pole) with LED

230VAC

12A 

260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SJ1S-05B (SJ1S-07L)

 ฐานรีเล์ย์ RJ1S (1-pole)

n/A

12A 250V

114.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RJ2S Series

         


 

Part No.

Product Description

Coil Voltage (V)

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

 RJ2S-CL-D24

 รีเล์ย์ RJ2S (2-pole) with LED

24VDC

8A

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RJ2S-CL-A110

 รีเล์ย์ RJ2S (2-pole) with LED

110VAC

8A

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RJ2S-CL-A230

 รีเล์ย์ RJ2S (2-pole) with LED

230VAC

8A

296.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SJ2S-05B (SJ2S-07L) ฐานรีเล์ย์ RJ2S (1-pole)

n/A

8A 250V

137.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

YJ2N-GS (MY2N)


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Coil Voltage (V)

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

YJ2N-GS-12DC

  รีเล์ย์ JY2N-GS (≈MY2 Relay)

12VDC

5A 25VAC/28VDC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YJ2N-GS-24DC

  รีเล์ย์ JY2N-GS (≈MY2 Relay)

24VDC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YJ2N-GS-24AC

  รีเล์ย์ JY2N-GS (≈MY2 Relay)

24VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YJ2N-GS-220AC

  รีเล์ย์ JY2N-GS (≈MY2 Relay)

220VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PYF08A-E

  ฐานรีเล์ย์ MY2 (PYF08A Relay Socket)

N/A

5A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

YJ2N-LY (LY2N)PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Coil Voltage (V)

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

YJ2N-LY-12DC

  รีเล์ย์ JY2N-LY (≈LY2 Relay)

12VDC

10A 25VAC/28VDC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YJ2N-LY-24DC

  รีเล์ย์ JY2N-LY (≈LY2 Relay)

24VDC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YJ2N-LY-24AC

  รีเล์ย์ JY2N-LY (≈LY2 Relay)

24VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YJ2N-LY-220AC

  รีเล์ย์ JY2N-LY(≈LY2 Relay)

220VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PTF08A-E

  ฐานรีเล์ย์ LY2 (PTF08A Relay Socket)

N/A

10A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

YJ4N-GS (MY4N)

รีเลย์ LY4,Relay LY4

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Coil Voltage (V)

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

  YJ4N-GS-12DC

  รีเล์ย์ JY4N-GS (≈MY4 Relay)

12VDC

5A 25VAC/28VDC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  YJ4N-GS-24DC

  รีเล์ย์ JY4N-GS (≈MY4 Relay)

24VDC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  YJ4N-GS-24AC  รีเล์ย์ JY4N-GS (≈MY4 Relay)

24VAC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  YJ4N-GS-220AC

  รีเล์ย์ JY4N-GS (≈MY4 Relay)

220VAC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  PYF14A-E

  ฐานรีเล์ย์ MY4 (PYF08A Relay Socket)

N/A

5A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Relay LY2

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Coil Voltage (V)

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

  LY2N-12DC

รีเล์ย์ LY2 (LY2 Relay)

12VDC

10A 250VAC
10A 28VDC

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY2N-24DC

รีเล์ย์ LY2 (LY2 Relay)

24VDC

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY2N-24AC

รีเล์ย์ LY2 (LY2 Relay)

24VAC

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY2N-220AC

รีเล์ย์ LY2 (LY2 Relay)

220V

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  PTF08A-E

ฐานรีเล์ย์ LY2 (PTF08A Relay Socket)

N/A

10A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Relay LY4N

รีเลย์ LY4,Relay LY4

 

Part No.

Product Description

Coil Voltage (V)

Rating (A)

Unit Price(THB)

  LY4N-12DC

รีเลย์ LY4 (LY2 Relay)

12VDC

10A 250VAC

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY4N-24DC

รีเลย์ LY4 (LY2 Relay)

24VDC

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY4N-24AC

รีเลย์ LY4 (LY2 Relay)

24VAC

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY4N-220AC

รีเลย์ LY4 (LY2 Relay)

220VAC

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  PTF14A-E

ฐานรีเลย์ (Relay Socket)

N/A

10A 250VAC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Relay MY2N

 

 

Part No.

Product Description

Coil Voltage (V)

Rated (A)

Unit Price(THB)

 MY2N-12DC

 รีเล์ย์ MY2 (MY2 Relay)

12VDC

5A 250VAC
5A 28VDC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MY2N-24DC

 รีเล์ย์ MY2 (MY2 Relay)

24VDC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MY2N-24AC

 รีเล์ย์ MY2 (MY2 Relay)

24VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MY2N-110AC

 รีเล์ย์ MY2 (MY2 Relay)

110VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MY2N-220AC

 รีเล์ย์ MY2 (MY2 Relay)

220VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PYF08A-E

 ฐานรีเล์ย์ MY2 (PYF Relay Socket)

N/A

5A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Relay MY4N

 รีเลย์ LY4,Relay LY4PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Coil Voltage (V)

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

  CRNM4-12

รีเล์ย์ MY4N (MY4N Relay)

12V

5A 250VAC
5A 28VDC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  CRNM4-24

รีเล์ย์ MY4N (MY4N Relay)

24V

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  CRNM4-220

รีเล์ย์ MY4N (MY4N Relay)

220V

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  PYF14A-E

ฐานรีเล์ย์  PYF14A-E (PYF14A-E Relay Socket)

N/A

5A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Relay MY4N

 รีเลย์ LY4,Relay LY4PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Coil Voltage (V)

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

  KE-4CS024

 รีเล์ย์ MY4N (MY4N Relay)

24V

5A 250VAC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  PYF14A-E

 ฐานรีเล์ย์  PYF14A-E (PYF14A-E Relay Socket)

N/A

5A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Relay MK2P-I

 รีเลย์ LY4,Relay LY4

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Coil Voltage (V)

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

  MK2P-I-12DC

รีเล์ย์ MK2P-I- (MK2P-I- Relay)

12VDC

10A 250VAC
10A 28VDC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  MK2P-I-24DC

รีเล์ย์ MK2P-I- (MK2P-I- Relay)

24VDC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  MK2P-I-220AC

รีเล์ย์ MK2P-I- (MK2P-I- Relay)

220VAC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  PF083A-E

ฐานรีเลย์ (Relay Socket)

N/A

10A 250VAC

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

JQXX-Series

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Coil Voltage (V)

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

JQXX-12F-012V

รีเลย์ JQXX-12F

12VDC

30A 250VAC

30A 28VDC

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JQXX-12F-024V

รีเลย์ JQXX-12F

24VDC

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JQXX-12F-220V

รีเลย์ JQXX-12F

220VAC

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

รีเลย์ G7L-2P-TUBJ-CB

รีเลย์ G7L-2P-TUBJ-CBรีเลย์ G7L-2P-TUBJ-CB

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Coil Voltage (V)

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

  G7L-2P-TUBJ-CB/12V

รีเลย์ G7L-2P-TUBJ-CB

12VDC

30A 250VAC

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  G7L-2P-TUBJ-CB/24V

รีเลย์ G7L-2P-TUBJ-CB 

24VDC 

30A 250VAC

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  G7L-2P-TUBJ-CB/220V

 รีเลย์ G7L-2P-TUBJ-CB

 220VAC

30A 250VAC

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

MG6A-4T2 Timer Relay

 

PART NUMBER

TIMER SCALE

Coil Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

  MG6A-4T2

0.1s ~ 990H

24VDC
220VAC

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  PYF08A-E

ฐานรีเล์ย์ MY2 (PYF Relay Socket)

5A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

ฐานรีเลย์ (Relay Socket)

 

PTF08A-E (For : LY2)Part No.

Product Description

Suitable for :

UNIT PRICE(THB)

  PTF08A

  ฐานรีเล์ย์  PTF08A (PYF14A-E Relay Socket)

LY2

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  PTF08A-E

  ฐานรีเล์ย์  PTF08A-E (PYF14A-E Relay Socket) High Quality

LY2

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

PTF14A-E (For : LY4)

รีเลย์ LY4,Relay LY4Part No.

Product Description

Suitable for :

UNIT PRICE(THB)

PTF14A-E

ฐานรีเล์ย์ PTF14A-E (PYF14A-E Relay Socket) High Quality

LY4

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

PYF08A (For : MY2)

รีเลย์ LY4,Relay LY4Part No.

Product Description

Suitable for :

UNIT PRICE(THB)

  PYF08A

  ฐานรีเล์ย์  PYF08A (PYF08A Relay Socket)

MY2

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   PYF08A-E

  ฐานรีเล์ย์  PYF08A-E (PYF08A Relay Socket) High Quality

MY2

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

PYF14A-E (For : MY4)

รีเลย์ LY4,Relay LY4Part No.

Product Description

Suitable for :

UNIT PRICE(THB)

PYF14A-E

ฐานรีเล์ย์  PYF14A-E (PYF14A-E Relay Socket) High Quality

MY4

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

PF083A-E (For : MK2)

รีเลย์ LY4,Relay LY4


 

Part No.

PRODUCT DESCRIPTION

Rated (A)

UNIT PRICE(THB)

PF083A-E

ฐานรีเลย์ (Relay Socket) High Quality

10A 250VAC

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.