เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนพร็อกซิมิตี้สวิทช์ (Proximity Switch)


 4mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 

         

 

Part No.

Product Description

Operating
Voltage 

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY04-01NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø4mm

1mm

NPN

NO

3 Wires

510.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY04-01PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø4mm

1mm

PNP

NO

3 Wires

510.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 5mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 
          

 

Part No.

Product Description

 Operating
Voltage

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY05-01NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø5mm

1mm

NPN

NO

3 Wires

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY05-01PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø5mm

1mm

PNP

NO

3 Wires

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 6mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 
         

 

Part No.

Product Description

 Operating
Voltage

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY06-01NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø6mm

1mm

NPN

NO

3 Wires

430.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY06-01PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø6mm

1mm

PNP

NO

3 Wires

430.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 8mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 
         

 

Part No.

Product Description

Operating
Voltage

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY08-01NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø8mm

1mm

NPN

NO

3 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY08-01PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø8mm

1mm

PNP

NO

3 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY08-01LA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø8mm

1mm

DC

NO

2 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 8mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 
         

 

Part No.

Product Description

Operating
Voltage

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY08-02NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø8mm

2mm

NPN

NO

3 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY08-02PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø8mm

2mm

PNP

NO

3 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY08-02LA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø8mm

2mm

DC

NO

2 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 12mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 
         

 

Part No.

Product Description

Operating
Voltage

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY12-02NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø12mm

2mm

NPN

NO

3 Wires

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY12-02PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø12mm

2mm

PNP

NO

3 Wires

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY12-02LA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø12mm

2mm

DC

NO

2 Wires

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 12mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 
         

 

Part No.

Product Description

Operating
Voltage

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY12-04NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø12mm

4mm

NPN

NO

3 Wires

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY12-04PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø12mm

4mm

PNP

NO

3 Wires

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY12-04LA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø12mm

4mm

DC

NO

2 Wires

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY12-04KA CJY Proximity Cylindrical Type

90-250VAC

Ø12mm

4mm

AC

NO

2 Wires

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 18mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 
          

 

Part No.

Product Description

Operating
Voltage

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY18-05NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø18mm

5mm

NPN

NO

3 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY18-05PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø18mm

5mm

PNP

NO

3 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY18-05LA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø18mm

5mm

DC

NO

2 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY18-05KA CJY Proximity Cylindrical Type

90-250VAC

Ø18mm

5mm

AC

NO

2 Wires

500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 18mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 
         

 

Part No.

Product Description

Operating
Voltage

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY18-08NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø18mm

8mm

NPN

NO

3 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY18-08PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø18mm

8mm

PNP

NO

3 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY18-08LA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø18mm

8mm

DC

NO

2 Wires

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY18-08KA CJY Proximity Cylindrical Type

90-250VAC

Ø18mm

8mm

AC

NO

2 Wires

500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 30mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 
          

 

Part No.

Product Description

Operating
Voltage

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY30-10NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø30mm

10mm

NPN

NO

3 Wires

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY30-10PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø30mm

10mm

PNP

NO

3 Wires

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY30-10LA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø30mm

10mm

DC

NO

2 Wires

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY30-10KA CJY Proximity Cylindrical Type

90-250VAC

Ø30mm

10mm

AC

NO

2 Wires

590.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 30mm CJY Proximity Sensor Cylindrical Type (High-end type)

 
          

 

Part No.

Product Description

Operating
Voltage

Dimension

Sensing
Distance

Output
Mode

Output
State

No.
wire

Unit Price(THB)

 CJY30-15NA

 CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø30mm

15mm

NPN

NO

3 Wires

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY30-15PA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø30mm

15mm

PNP

NO

3 Wires

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY30-15LA CJY Proximity Cylindrical Type

10-30VDC

Ø30mm

15mm

DC

NO

2 Wires

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CJY30-15KA CJY Proximity Cylindrical Type

90-250VAC

Ø30mm

15mm

AC

NO

2 Wires

590.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

8MM-Series

 

 

Part No.

Product Description

Voltage 

Type

No. of Wire

Sensing Distance

Unit Price (THB)

LJ08A3-2-Z-BY

Inductive Proximity Sensor Switch

DC 6-36V

PNP / NO

3 Wire

2 mm

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LJ08A3-2-Z-BX

Inductive Proximity Sensor Switch

DC 6-36V

NPN / NO

3 Wire

2 mm

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LJ08A3-2-J-EZ

Inductive Proximity Sensor Switch

220VAC

NO

2 Wire

2 mm

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

12MM-Series

 


Part No.

Product Description

Voltage 

Type

No. of Wire

Sensing Distance

Unit Price (THB)

LJ12A3-4-J-BY

Inductive Proximity Sensor Switch

DC 6-36V

PNP / NO

3 Wire

4 mm

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LJ12A3-4-J-BX

Inductive Proximity Sensor Switch

DC 6-36V

NPN / NO

3 Wire

4 mm

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LJ12A3-4-J-EZ

Inductive Proximity Sensor Switch

220VAC

NO

2 Wire

4 mm

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

18MM-Series

 


Part No.

Product Description

Voltage 

Type

No. of Wire

Sensing Distance

Unit Price (THB)

LJ18A3-8-Z-BY

Inductive Proximity Sensor Switch

DC 6-36V

PNP / NO

3 Wire

8 mm

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LJ18A3-8-Z-BX

Inductive Proximity Sensor Switch

DC 6-36V

NPN / NO

3 Wire

8 mm

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LJ18A3-8-J-EZ

Inductive Proximity Sensor Switch

220VAC

NO

2 Wire

8 mm

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

30MM-Series

 


Part No.

Product Description

Voltage 

Type

No. of Wire

Sensing Distance

Unit Price (THB)

LJ30A3-15-Z-BY

Inductive Proximity Sensor Switch

DC 6-36V

PNP / NO

3 Wire

15 mm

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LJ30A3-15-Z-BX

Inductive Proximity Sensor Switch

DC 6-36V

NPN / NO

3 Wire

15 mm

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LJ30A3-15-J-EZ

Inductive Proximity Sensor Switch

220VAC

NO

2 Wire

15 mm

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


8MM-Series
 
 

Part No.

Product Description

Voltage 

Type

No. of Wire

Sensing Distance

Unit Price (THB)

 LNM08-2DNG Inductive Proximity Sensor Switch

6-36VDC

NPN / NO

3 Wire

2 mm

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ12MM-Series
 
 
 

Part No.

Product Description

Voltage 

Type

No. of Wire

Sensing Distance

Unit Price (THB)

 LNM12-4DNG Inductive Proximity Sensor Switch

6-36VDC

NPN / NO

4 Wire

4 mm

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ18MM-Series
 
 
 

Part No.

Product Description

Voltage 

Type

No. of Wire

Sensing Distance

Unit Price (THB)

 LNM18-8DNG Inductive Proximity Sensor Switch

6-36VDC

NPN / NO

4 Wire

8 mm

440.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ18MM-Series
 
 
 

Part No.

Product Description

Voltage 

Type

No. of Wire

Sensing Distance

Unit Price (THB)

 LNM30-15DNG Inductive Proximity Sensor Switch

6-36VDC

NPN / NO

4 Wire

15 mm

500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

PL-Series

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Voltage 

Type

Detection distance

UNIT PRICE(THB)

PL-05N

Inductive Proximity Sensor Switch

DC 6-36V

 NPN / NO

5 mm

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

TL-Series

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Voltage 

Type

Detection distance

UNIT PRICE(THB)

TL-N10ME1

Inductive Proximity Sensor Switch

DC 6-36V

 NPN / NO

10 mm

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

   
   
   
   

 

   

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.