เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสายพาวเวอร์ (AC Power Cord) 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

ขนาดสาย(Size) 

ความยาว(Length)

UNIT PRICE(THB)

PC001-075-105M

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

3Cx0.75 Sq.mm.

1.5 m

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PC001-100-108M

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

3Cx1.0 Sq.mm.

1.5 m

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

Part No.

Product Description

Cable Size

Length

Unit Price(THB)

 PC-6040-1.8

 สายพาวเวอร์คอร์ด (AC Power Cord) มาตรฐาน มอก.

2C x 1.5 sq.mm

 1.8m

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สาย PC AC Computer/TV

 

 

Part No.

Product Description

ขนาดสาย(Size)

ความยาว(Length)

Unit Price(THB)

 PC-6066-1.8m

 สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord) มาตรฐาน มอก.

3Cx1.5 sq.mm

1.8m

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 PC-6067-1.8m

 สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord) มาตรฐาน มอก.

3Cx2.5 sq.mm

1.8m

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Specfication :
-UL/CA Atandard
-10A 125V 

Remark : ผ่านมาตรฐาน UL (Comply with UL Standard)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

ขนาดสาย(Size)

ความยาว(Length)

UNIT PRICE(THB)

PC002-SVT-18AWG-1.8m

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

3Cx18AWG

1.8 M

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PC002-SVT-18AWG-3m

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

3Cx18AWG

3.0 M

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PC002-SVT-18AWG-5m

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

3Cx18AWG

5.0 M

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

ขนาดสาย(Size)

ความยาว(Length)

UNIT PRICE(THB)

PC002-105-1.8m

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

1.5 sq.mm

1.8 M

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PC002-105-3m

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

1.5 sq.mm

 3 M

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PC002-105-5m

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

1.5 sq.mm

5 M

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สาย AC Computer/TV สาย 2.5 mm²
 

 

Part No.

Product Description

ขนาดสาย(Size)

ความยาว(Length)

Unit Price(THB)

 PC002-205-1.8m

 สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

2.5 sq.mm

1.8m

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC002-205-3m

 สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

2.5 sq.mm

3m

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC002-205-5m

 สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

2.5 sq.mm

5m

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Remark : ผ่านมาตรฐาน UL (Comply with UL Standard)
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC002-18AWG-108M-UL

สายพาวเวอร์คอร์ด (AC Power Cord)

18AWG (0.82 sq.mm.)

 1.8 M

35.00
สินค้าหมดชั่วคราว

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC002-005-1.5m

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

3Cx0.5 sq.mm.

 1.5 m

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PC002-007-1.5m

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

3Cx0.75 sq.mm.

1.5 m

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC002R-007-108

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

0.75 sq.mm.

 1.8 M

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PC003

สายพาวเวอร์คอร์ด (AC Power Cord)  ขนาดสาย(Size) 1.25 sq.mm²  ความยาว (Length) 1.8 M

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC005

สายพาวเวอร์คอร์ด (AC Power Cord)

0.5 sq.mm

 1.5 M

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC-5-15P

สายพาวเวอร์คอร์ด (AC Power Cord)

0.75 sq.mm

 1.5 M

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC007

สายเทปร่อง (AC Power Cord)

0.5 sq.mm

 1.5 M

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 

Part No.

Product Description

Cable Size

Length

Unit Price(THB)

PC007-TIS-05-1.8m

สายเทปร่อง (AC Power Cord) มาตรฐาน มอก.

0.5 sq.mm

 1.8m

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 

Part No.

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

 PC008-05-1.8M

 สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

0.5 sq.mm

 1.8m

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC008-05-3M

 สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

0.5 sq.mm

3m

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC008-05-5M

 สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

0.5 sq.mm

5m

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 C008-05-7M

 สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

0.5 sq.mm

7m

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC008-05-10M

 สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

0.5 sq.mm

10m

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สาย VKF ปลั๊กหล่อหัว มาตรฐาน มอก.


 

Part No.

Product Description

Cable Size

Length

Unit Price(THB)

 PC008TIS-05-2m

 สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

0.5 sq.mm

2m

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC008TIS-05-3m

 สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

0.5 sq.mm

3 M

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC008TIS-05-5m

 สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

0.5 sq.mm

5 M

75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC008TIS-05-10m

 สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

0.5 sq.mm

10 M

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 PC008TIS-10-2m สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

1.0 sq.mm

2m

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC008TIS-10-3m สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

1.0 sq.mm

3m

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC008TIS-10-5m สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

1.0 sq.mm

5m

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC008TIS-10-10m สายพาวเวอร์คอร์ด VKF (VKF Power Cord)

1.0 sq.mm

10m

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC008

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

1.0 sq.mm

 1.8 M

สินค้าหมด
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC009

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

0.75 sq.mm

 1.8 M

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC010

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

0.75 sq.mm

 1.8 M

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC011-18AWG-1.8m

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

3Cx18 AWG

 1.8 M

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

  
 

Part No.

Product Description

Cable Size (sq.mm.)

Length (M)

Unit Price(THB)

 PC011-105-1.8m

 สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord), 10A 250VAC

3Cx1.5mm²

 1.8 M

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Remark : 2C x 1.5 SQ.MM.


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (sq.mm.)

LENGTH (M)

UNIT PRICE(THB)

PC013

สายพาวเวอร์คอร์ด (Power Cord)

2Cx1.5 sq.mm.AWG

 10 M

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สาย VCT 2C หล่อหัวปลั๊ก มาตรฐาน มอก. 

Part No.

Product Description

Cable Size

Length

Unit Price(THB)

 PC-6058-2m

 สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.0 sq.mm

2m

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6058-3m

 สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.0 sq.mm

3m

75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6058-5m

 สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.0 sq.mm

5m

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6058-10m

 สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.0 sq.mm

10m

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6058-15m

 สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.0 sq.mm

15m

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 PC-6059-2m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.5 sq.mm

2m

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6059-3m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.5 sq.mm

3m

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6059-5m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.5 sq.mm

5m

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6059-10m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.5 sq.mm

10m

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6059-15m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.5 sq.mm

15m

430.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สาย VCT 3C หล่อหัวปลั๊ก มาตรฐาน มอก. 

Part No.

Product Description

Cable Size

Length

Unit Price(THB)

 PC-6060-2m

 สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.0 sq.mm

2m

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6060-3m

 สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.0 sq.mm

3m

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6060-5m

 สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.0 sq.mm

5m

165.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6060-10m

 สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.0 sq.mm

10m

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6060-15m

 สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.0 sq.mm

15m

440.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 PC-6061-2m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.5 sq.mm

2m

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6061-3m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.5 sq.mm

3m

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6061-5m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.5 sq.mm

5m

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6061-10m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.5 sq.mm

10m

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6061-15m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

1.5 sq.mm

15m

500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 
 PC-6063-1m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

2.5 sq.mm

1m

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6063-2m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

2.5 sq.mm

 2m

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6063-3m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

2.5 sq.mm

3m

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6063-5m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

2.5 sq.mm

5m

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC-6063-10m สายหล่อหัวปลั๊ก VCT (VCT Power Cord)

2.5 sq.mm

10m

500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สายเตารีดPart No.

Product Description

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

AC-302A

  สายเตารีด 3 ไส้ หัวโต (แบบงอ) 3Cx0.75 Sq.mm.

2 M

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AC-303A

  สายเตารีด 3 ไส้ หัวโต (แบบงอ) 3Cx0.75 Sq.mm.

3 M

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สายกระทะ

ปลั๊กไฟ TOSHINO
สายหม้อหุงข้าวมสายกระทะ,Toshinoสายหม้อหุงข้าวมสายกระทะ,Toshino


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

TSN-300

สายกะทะไฟฟ้า 1500W

IEC53 2x0.75 sq.mm.

1.3 M

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สายหม้อข้าว

ปลั๊กไฟ TOSHINO
สายหม้อหุงข้าวมสายกระทะ,Toshinoสายหม้อหุงข้าวมสายกระทะ,Toshino


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

TSN-1518

สายหม้อข้าวเล็กมน 1500W

IEC53 2x0.75 sq.mm.

1.8 M

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 
   

 

 

 

 

  

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.