เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสายพาวเวอร์ สายคอนโทรล YSLY-JZ YSLY-OZ

   

 

0.5 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-OZ-2x0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

2x0.5

4.9

17.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G0.5

5.2

23.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G0.5

5.7

28.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G0.5

6.0

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-6Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

6G0.5

6.5

46.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G0.5

7.1

52.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-8Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

8G0.5

7.7

59.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-10Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

10G0.5

8.6

73.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

12G0.5

9.1

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-14Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

14G0.5

10.1

101.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-16Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

16G0.5

10.4

116.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-18Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

18G0.5

 10.8

131.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-21Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

21G0.5

12.0

155.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-25Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

25G0.5

12.8

176.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-30Gx0.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)             30G0.5                212.00
    ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-32Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

32G0.5

14.0

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-34Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

34G0.5

14.5

249.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-42Gx0.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable) 

42G0.5

16.2

274.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-50Gx0.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 50G0.5

 

351.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ***** 

 

0.75 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-OZ-2x0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

2x0.75

5.5

22.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G0.75

5.7

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G0.75

6.2

38.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G0.75

6.9

48.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-6Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

6G0.75

7.6

63.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G0.75

7.6

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-8Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

8G0.75

8.9

81.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-9Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 9G0.75

 

103.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-10Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

10G0.75

9.9

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

12G0.75

10.2

117.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-14Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 14G0.75

 

149.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-16Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

16G0.75

11.8

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-18Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

18G0.75

12.1

178.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-21Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

21G0.75

13.4

213.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-25Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

25G0.75

14.2

239.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-34Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

34G0.75

16.3

325.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-41Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 41G0.75

 

411.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-42Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 42G0.75

 

 426.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-50Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 50G0.75

 

 510.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ***** 

 

1.0 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-OZ-2x1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

2x1.0

5.8

27.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G1.0

6.3

37.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G1.0

6.7

49.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G1.0

7.3

62.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-6Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

6G1.0

8.1

79.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G1.0

8.3

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-8Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

8G1.0

9.5

103.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-9Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 9G1.0

 

 123.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-10Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

10G1.0

10.5

126.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

12G1.0

10.8

146.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-14Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 14G1.0

 

 175.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-16Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

16G1.0

12.1

191.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-18Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

18G1.0

12.9

224.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-20Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 20G1.0

 

 252.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-21Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

21G1.0

14.1

264.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-25Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

25G1.0

14.8

302.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-34Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

34G1.0

17.2

421.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-41Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 41G1.0

 

 522.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-42Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 42G1.0

 

 570.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-50Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 50G1.0

 

 659.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-61Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 61G1.0

 

 854.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ***** 

 

1.5 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-OZ-2x1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

2x1.5

6.6

36.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G1.5

6.8

51.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G1.5

7.4

67.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G1.5

8.3

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-6Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

6G1.5

9.0

106.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G1.5

9.1

115.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-8Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

8G1.5

10.9

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-9Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

9G1.5

 

168.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-10Gx1.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 10G1.5

 11.8

 169.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

12G1.5

12.4

196.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-14Gx1.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 14G1.5

 

 196.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-16Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

16G1.5

13.8

264.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-18Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

18G1.5

14.8

296.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-21Gx1.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable

21G1.5

16.0

356.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-25Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

25G1.5

17.2

410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-32Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

32G1.5

19.0

556.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-34Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable

34G1.5

 19.8

591.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-42Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable

42G1.5

21.6

760.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-50Gx1.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable

50G1.5

23.8

779.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ***** 

 

2.5 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-OZ-2x2.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

2x2.5

7.7

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx2.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G2.5

8.3

82.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx2.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G2.5

9.1

106.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx2.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G2.5

10.2

133.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx2.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G2.5

11.2

184.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-8Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

8G2.5

13.1

247.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-10Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

10G2.5

14.1

266.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

12G2.5

15.1

349.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-14Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 14G2.5

 

 428.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-18Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 18G2.5

 

 548.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-25Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 25G2.5

 

 788.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ***** 

 

4 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

               

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-2Gx4 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 2G4

 

 120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx4 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G4

10.2

137.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx4

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G4

11.1

169.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx4

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G4

12.4

216.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx4

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G4

13.7

308.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx4 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 12G4

 

 548.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

6 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

 

        
Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-3Gx6 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G6

11.9

209.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx6

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G6

13.2

248.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx6

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G6

14.5

364.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx6 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G6

16.1

431.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 

10 Sq.mm.

Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

           
Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-3Gx10 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 3G10

 

 341.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx10

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G10

16.6

420.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx10 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G10

 

394.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx10 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 7G10

 

 770.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

16 Sq.mm.

Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

          
Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-3Gx16 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 3G16

 

 560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx16

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G16

19.2

616.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx16 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G16

21.6

873.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx16 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 7G16

 

 1,164.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

25 Sq.mm.

Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-4Gx25

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G25

23.9

801.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx25 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G25

26.8

1,318.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

35 Sq.mm.

Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-4Gx35

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G35

28.4

1,124.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx35 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G35

32.1

1,832.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

50 Sq.mm.

Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

                
Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-4Gx50

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G50

 

2,171.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

70 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

 

           
Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-4Gx70

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G70

 

2,548.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

   

 

 

 

   

 

      

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.