เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสายมัลติแพร์ (Multi-Pair Cable)

 

Dynacom Precision Bandwidth Balance

 

JSL-289 2C

 JSL-182 (4C)

 JSL-201 (6C)

 JSL-183 (8C)

JSL-184 (12C)

JSL-207 (16C)

JSL-294 (24C)


Part No.

PRODUCT DESCRIPTION

Conductor

UNIT PRICE(THB)

JSL-289

  สายสัญญาณมิกเซอร์ 2 แพร์ (2 Chanel Audio Snake Cable)

2C

50.00/M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JSL-182

  สายสัญญาณมิกเซอร์ 4 แพร์ (4 Chanel Audio Snake Cable)

4C

80.00/M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JSL-201

  สายสัญญาณมิกเซอร์ 6 แพร์ (6 Chanel Audio Snake Cable)

6C

100.00/M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JSL-183

  สายสัญญาณมิกเซอร์ 8 แพร์ (8 Chanel Audio Snake Cable)

8C

120.00/M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JSL-184

  สายสัญญาณมิกเซอร์ 12 แพร์ (12 Chanel Audio Snake Cable)

12C

150.00/M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JSL-207

  สายสัญญาณมิกเซอร์ 16 แพร์ (16 Chanel Audio Snake Cable)

16C

200.00/M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JSL-294

  สายสัญญาณมิกเซอร์ 24 แพร์ (24 Chanel Audio Snake Cable)

24C

300.00/M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

TSL-MULTI-02C

 สายมัลติคอร์ ( สายมัลติแพร์ ) TSL แบบ 4 CH

60.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

TSL-MULTI-04C

 สายมัลติคอร์ ( สายมัลติแพร์ ) TSL แบบ 4 CH

100.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

TSL-MULTI-06C 

 สายมัลติคอร์ ( สายมัลติแพร์ ) TSL แบบ 6 CH

130.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

TSL-MULTI-08C

 สายมัลติคอร์ ( สายมัลติแพร์ ) TSL แบบ 8 CH

160.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

TSL-MULTI-12C

 สายมัลติคอร์ ( สายมัลติแพร์ ) TSL แบบ 12 CH

210.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

TSL-MULTI-16C

 สายมัลติคอร์ ( สายมัลติแพร์ ) TSL แบบ 16 CH

250.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

TSL-MULTI-24C

 สายมัลติคอร์ ( สายมัลติแพร์ ) TSL แบบ 24 CH

320.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

TSL-MULTI-32C

 สายมัลติคอร์ ( สายมัลติแพร์ ) TSL แบบ 32 CH

430.00 /M
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

   

 

 

 

 

        

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.