เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อน3.5 mm Mini Phone Series


ยี่ห้อ >>>


  

Part No.

Product Description

Unit Price (THB)

MP-707B

 ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm 4K (Mini Phone Plugs 3.5mm 4K Gold Plate) 

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MLR-033P

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm แบบหมุนเกลียวล็อค (Mini Phone Plugs 3.5mm) 

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

MLR-133J

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm แบบหมุนเกลียวล็อค (Mini Phone Plugs 3.5mm) 

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

MLR-133L

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm แบบหมุนเกลียวล็อค (Mini Phone Plugs 3.5mm) 

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MP-01J-WHT
MP-01J-BLK

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 มม. (Mini Phone Plug) ∅4

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MP-02J-WHT
MP-02J-BLK

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 มม. (Mini Phone Plug) ∅4

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MP-S01
MP-S01B

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 มม. (Mini Phone Plug) ∅6

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์ ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์ปลั๊ก TR,ปลั๊ก 3.5,ปลั๊กสเตอร์


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MP-S02
MP-S02B

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 มม. (Mini Phone Plug) ∅6

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

SC168D

แจ็คโทรศัพท์ 3.5 (Mini Phone Soundcrest)

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-001

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

MP-001-R

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

90.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-002

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

MP-002-R

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

90.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ
Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-002-R-4P

ปลั๊กสเตอร์ + MIC  3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

100.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-003

แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

MP-003-R

แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

90.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5
แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-004-R-BLK

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

MP-004-R-BLU

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

MP-004-R-KEV

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

MP-004-R-RED

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-005-KEV

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ
Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-005-KEV-4P

ปลั๊กสเตอร์ + MIC  3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

100.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-006

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

MP-006-R

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

90.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ
Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-007

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ


 

MP-008

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-008

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm เปลียนหัวได้ (Mini Phone Plugs 3.5mm+6 1/4)

90.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

MP-009

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-009

   ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs) แบบตรง

80.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

MP-009R

   ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs) แบบงอ

90.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 


แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-151-RED

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

40.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

MP-151-BLK

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

40.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ 

ALU

BLK

BLU

GRY

RED

WHT

YEL

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-152

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

30.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-153

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

50.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-154-WHT

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

50.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-155

ปลั๊กสเตอร์ 2.5 mm (Mini Phone Plugs 2.5mm)

50.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-156

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

50.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ
Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-256

ปลั๊กสเตอร์ 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

50.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-F-001

ปลั๊กสเตอร์ เมีย 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

90.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อMP-F-002
แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-F-002

ปลั๊กสเตอร์ เมีย 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm)

60.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อMP-F-003

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MP-F-003

ปลั๊กสเตอร์ เมีย 3.5 mm (Mini Phone Plugs 3.5mm) 4 Pole

30.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อแจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5แจ็คโทรศัพท์,ปลั๊ก 3.5

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

MJ-074N

ปลั๊กสเตอร์ เมียติดแท่น 3.5 mm (Mini Phone Jack 3.5mm) TAIWAN

30.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ


 

 

 

 

   

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.