เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนØ22 สวิทช์เหล็ก (Ø22 Metal Switch)

 

Ø22mm Series 

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Cut Out 

Type

Rating

Color(สี) 

UNIT PRICE(THB)

GQ22-F10

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

 Ø22

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

N/A

N/A

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø22mm Series 

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch
สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ22-E-D

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

12V
24V
220V

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ22-E-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ
(Maintain)

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


Ø22mm Series 


 

See Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ22-11DT-D

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

12V
24V
220V

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ22-11DT-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ
(Maintain)

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

Ø22mm Series 

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch
See Dimension>>>

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch
สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ22-EDT-D

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

12∼24VDC
220 VAC

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ22-EDT-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ
(Maintain)

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø22mm Series

 
    
 

Part No.

Product Description

Cut Out

Type 

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ22-11ZS

 สวิทช์เหล็ก (Emergency Metal Switch)

Ø22

กด-บิด
(Maintain)

n/A

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ22-22ZS

 สวิทช์เหล็ก (Emergency Metal Switch)

Ø22

กด-บิด
(Maintain)

n/A

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø22mm ZS-Series

 GQ22-ZS1003P

 GQ22-ZS1006P


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type 

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ22-ZS1003P

สวิทช์เหล็ก (Emergency Metal Switch) 3P

กด-บิด
(Maintain)

N/A

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ22-ZS1006P

สวิทช์เหล็ก (Emergency Metal Switch) 6P

N/A

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GQ22 Socket

 

 

 

 
 

Part No.

Product Description

UNIT PRICE(THB)

GQ22-SK06

ขั้วสวิทช์เหล็ก 22มม  (GQ22 Metal Switch Socket)

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

   

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.