เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนØ12 สวิทช์เหล็ก (Ø12 Metal Switch)

 

Ø12mm Series

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch 

See Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ12-Z01

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

 กดติด-ปล่อยดับ
(Maintain)

3A 250VAC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø12mm Series

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

See Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ12-E-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

 กดติด-กดดับ (Maintain)

3V AC/DC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø12mm Series

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ12-E-F4-D

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

 กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

12∼24VDC

 220VAC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ12-E-F4-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ(Maintain)

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø12mm Series

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

 

 

 

See Dimension>>>

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

Color(สี)

UNIT PRICE(THB)

GQ12H-E-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

 กดติด-กดดับ
(Maintain)

3V

แดง(Red)

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

   

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.