เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนคอนเนคเตอร์เหล็ก (Metal Connector)

 

Ø12 mmคอนเนคเตอร์

ปลั๊กเหล็ก,คอนเนคเตอร์เหล็ก,Metal Connector,metal plug,2pin,3pn,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin,metal,ปลั๊กเหล็ก

ปลั๊กเหล็ก,คอนเนคเตอร์เหล็ก,Metal Connector,metal plug,2pin,3pn,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin,metal,ปลั๊กเหล็ก

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PL12-JW-02

ปลั๊กเหล็ก 2 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-JW-03

ปลั๊กเหล็ก 3 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-JW-04

ปลั๊กเหล็ก 4 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-JW-05

ปลั๊กเหล็ก 5 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-JW-06

ปลั๊กเหล็ก 6 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

ปลั๊กเหล็ก,คอนเนคเตอร์เหล็ก,Metal Connector,metal plug,2pin,3pn,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin,metal,ปลั๊กเหล็ก

ปลั๊กเหล็ก,คอนเนคเตอร์เหล็ก,Metal Connector,metal plug,2pin,3pn,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin,metal,ปลั๊กเหล็ก

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PL12-PM-02

ปลั๊กเหล็ก 2 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-PM-03

ปลั๊กเหล็ก 3 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-PM-04

ปลั๊กเหล็ก 4 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-PM-05

ปลั๊กเหล็ก 5 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-PM-06

ปลั๊กเหล็ก 6 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PL12-PW-02

ปลั๊กเหล็ก 2 Pin ติดแท่น

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-PW-03

ปลั๊กเหล็ก 3 Pin ติดแท่น

33.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-PW-04

ปลั๊กเหล็ก 4 Pin ติดแท่น

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-PW-05

ปลั๊กเหล็ก 5 Pin ติดแท่น

38.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL12-PW-06

ปลั๊กเหล็ก 6 Pin ติดแท่น

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

Ø16 mmคอนเนคเตอร์

ปลั๊กเหล็ก,คอนเนคเตอร์เหล็ก,Metal Connector,metal plug,2pin,3pn,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin,metal,ปลั๊กเหล็ก
ปลั๊กเหล็ก,คอนเนคเตอร์เหล็ก,Metal Connector,metal plug,2pin,3pn,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin,metal,ปลั๊กเหล็ก

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PL16-JW-02

ปลั๊กเหล็ก 2 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JW-03

ปลั๊กเหล็ก 3 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JW-04

ปลั๊กเหล็ก 4 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JW-05

ปลั๊กเหล็ก 5 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JW-06

ปลั๊กเหล็ก 6 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JW-07

ปลั๊กเหล็ก 7 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JW-08

ปลั๊กเหล็ก 8 Pin ต่อสาย

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PL16-JWR-02

ปลั๊กเหล็ก 2 Pin ต่อสาย

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JWR-03

ปลั๊กเหล็ก 3 Pin ต่อสาย

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JWR-04

ปลั๊กเหล็ก 4 Pin ต่อสาย

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JWR-05

ปลั๊กเหล็ก 5 Pin ต่อสาย

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JWR-06

ปลั๊กเหล็ก 6 Pin ต่อสาย

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JWR-07

ปลั๊กเหล็ก 7 Pin ต่อสาย

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-JWR-08

ปลั๊กเหล็ก 8 Pin ต่อสาย

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

ปลั๊กเหล็ก,คอนเนคเตอร์เหล็ก,Metal Connector,metal plug,2pin,3pn,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin,metal,ปลั๊กเหล็ก
ปลั๊กเหล็ก,คอนเนคเตอร์เหล็ก,Metal Connector,metal plug,2pin,3pn,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin,metal,ปลั๊กเหล็ก

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PL16-PM-02

ปลั๊กเหล็ก 2 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PM-03

ปลั๊กเหล็ก 3 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PM-04

ปลั๊กเหล็ก 4 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PM-05

ปลั๊กเหล็ก 5 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PM-06

ปลั๊กเหล็ก 6 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PM-07

ปลั๊กเหล็ก 7 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PM-08

ปลั๊กเหล็ก 8 Pin ติดแท่น

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

ปลั๊กเหล็ก,คอนเนคเตอร์เหล็ก,Metal Connector,metal plug,2pin,3pn,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin,metal,ปลั๊กเหล็ก
ปลั๊กเหล็ก,คอนเนคเตอร์เหล็ก,Metal Connector,metal plug,2pin,3pn,4pin,5pin,6pin,7pin,8pin,metal,ปลั๊กเหล็ก

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PL16-PW-02

ปลั๊กเหล็ก 2 Pin ต่อสาย

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PW-03

ปลั๊กเหล็ก 3 Pin ต่อสาย

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PW-04

ปลั๊กเหล็ก 4 Pin ต่อสาย

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PW-05

ปลั๊กเหล็ก 5 Pin ต่อสาย

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PW-06

ปลั๊กเหล็ก 6 Pin ต่อสาย

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PW-07

ปลั๊กเหล็ก 7 Pin ต่อสาย

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL16-PW-08

ปลั๊กเหล็ก 8 Pin ต่อสาย

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

Ø20 mmคอนเนคเตอร์


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PL20-02

ปลั๊กเหล็ก 2 Pin ต่อสาย

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL20-03

ปลั๊กเหล็ก 3 Pin ต่อสาย

125.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL20-04

ปลั๊กเหล็ก 4 Pin ต่อสาย

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL20-05

ปลั๊กเหล็ก 5 Pin ต่อสาย

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL20-06

ปลั๊กเหล็ก 6 Pin ต่อสาย

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL20-07

ปลั๊กเหล็ก 7 Pin ต่อสาย

145.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL20-08

ปลั๊กเหล็ก 8 Pin ต่อสาย

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 

 

Ø25 mmคอนเนคเตอร์


 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PL25-02

ปลั๊กเหล็ก 2 Pin ต่อสาย

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL25-03

ปลั๊กเหล็ก 3 Pin ต่อสาย

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL25-04

ปลั๊กเหล็ก 4 Pin ต่อสาย

240.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL25-05

ปลั๊กเหล็ก 5 Pin ต่อสาย

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL25-06

ปลั๊กเหล็ก 6 Pin ต่อสาย

260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL25-07

ปลั๊กเหล็ก 7 Pin ต่อสาย

270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL25-08

ปลั๊กเหล็ก 8 Pin ต่อสาย

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL25-10

ปลั๊กเหล็ก 8 Pin ต่อสาย

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 

 

 

Ø30 mmคอนเนคเตอร์


 PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

PL30-02

ปลั๊กเหล็ก 2 Pin ต่อสาย

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL30-03

ปลั๊กเหล็ก 3 Pin ต่อสาย

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL30-04

ปลั๊กเหล็ก 4 Pin ต่อสาย

340.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL30-05

ปลั๊กเหล็ก 5 Pin ต่อสาย

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL30-06

ปลั๊กเหล็ก 6 Pin ต่อสาย

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL30-07

ปลั๊กเหล็ก 7 Pin ต่อสาย

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL30-08

ปลั๊กเหล็ก 8 Pin ต่อสาย

380.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PL30-10

ปลั๊กเหล็ก 10 Pin ต่อสาย

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.