เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนMEAN WELL Power Supply


แบ่งตามรุ่น>>>

 
  
HDR SeriesNDR Series  
   
    
 DDRH Converter  

 

155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)
 
   
 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 CH1

 CH2

 AD-155A 155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)

13.8V 10.5A

13.3V 0.5A

2,810.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AD-155B155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)

27.6V 5.0A

27.1V 0.5A

2,960.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AD-155C 155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)

54.0V 2.7A

53.5V 0.2A

3,250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RS-15 Series
 

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RS-15-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

1.3A

310.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RS-25 Series
 

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RS-25-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

2.1A

415.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NES-15 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL POWER SUPPLY

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NES-15-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

1.3A

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NES-15-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

0.7A 

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

NES-25 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

 

PRODUCT DESCRIPTION

 

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NES-25-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

2.1A

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NES-25-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

1.1A

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

LRS-35 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-35-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

7A

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-35-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

3A

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-35-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

1.5A

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

LRS-50 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-50-3.3

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

3.3V 

10 A 

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-50-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

4.2A

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-50-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

2.2A

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-50-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply) 

 48V

1.1A

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-75 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-75-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

14A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-75-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

6A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-75-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

3.2A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-75-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 48V

1.6A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-100 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-100-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

18A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-100-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

8.5A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-100-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

4.5A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-100-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48V

2.3A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-150 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-150-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

12.5A

980.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-150-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

6.5A

980.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-150-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48V

3.3A

980.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

LRS-200 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-200-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

40A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-200-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

17A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-200-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

8.8A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-200-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48V

4.4A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-350 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-350-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

60A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-350-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

29A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-350-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

14.6A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-350-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48V

7.3A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

SE-1000 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

SE-1000-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12

83.30A

9,187.00
6,431.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SE-1000-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

41.7A

9,187.00
6,431.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

PFC Function

 

75W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-75-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

6.3A

1,390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-75-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

3.2A

1,390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

100W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-100-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

8.5A

1,480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-100-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

4.2A

1,480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

150W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-150-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

12.5A

1,560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-150-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

6.3A

1,560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 

200W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-200-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

16.7A

1,890.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-200-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

8.4A

1,890.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

320W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-320-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

26.7A

2,050.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-320-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

13.4A

2,050.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

500W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-500-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

41.7A

3,540.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-500-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

21A

3,540.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

Triple Output

 

RT-50 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-50A Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-5V

962.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-50B Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-12V

962.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-50C Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:15V, CH3:-15V

962.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-50D

Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:24V, CH3:-12V

962.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RT-65 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-65A Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-5V

1,225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-65B Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-12V

1,225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-65C Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:15V, CH3:-15V

1,225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-65D

 Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:24V, CH3:-12V

1,225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RT-85 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-85A Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-5V

1,645.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-85B Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-12V

1,645.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-85C Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:15V, CH3:-15V

1,645.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-85D

 Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:24V, CH3:-12V

1,645.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RT-125 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-125A Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-5V

1,855.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-125B Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V,CH3:-12V

1,855.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-125C Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:15V, CH3:-15V

1,855.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-125D

 Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:24V, CH3:-12V

1,855.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 
   

 

 

 

 

  

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.