เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนMEAN WELL Power Supply

 

 


 

RS-15 Series
 

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RS-25-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

2.1 A

415.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NES-15 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL POWER SUPPLY

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NES-15-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

1.3 A

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NES-15-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

0.7 A 

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

NES-25 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

 

PRODUCT DESCRIPTION

 

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NES-25-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

2.1 A

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NES-25-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

1.1 A

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

LRS-35 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-35-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

7 A

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-35-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

3 A

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-35-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

1.5 A

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

LRS-50 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-50-3.3

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

3.3 V 

10 A 

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-50-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

4.2 A

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-50-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

2.2 A

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-50-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply) 

 48 V

 

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-75 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-75-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5 V

14 A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-75-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

6 A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-75-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

3.2 A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-75-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 48 V

1.6 A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-100 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-100-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5 V

18 A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-100-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

8.5 A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-100-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

4.5 A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-100-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48 V

2.3 A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-150 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-150-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

12.5 A

980.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-150-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

6.5 A

980.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-150-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48V

3.3 A

980.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

LRS-200 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-200-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5 V

40 A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-200-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

17 A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-200-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

8.8 A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-200-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48 V

4.4 A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-350 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-350-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5 V

60 A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-350-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

29 A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-350-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

14.6 A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-350-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48 V

7.3 A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

SE-1000 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

SE-1000-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

83.30A

9,187.00
6,431.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SE-1000-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

41.7 A

9,187.00
6,431.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

Din Rail Type

 

HDR-15 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

HDR-15-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

1.25 A

523.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDR-15-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

0.63 A

523.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HDR-30 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

HDR-30-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

2 A

646.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDR-30-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

1.5 A

646.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HDR-60 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

HDR-60-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

4.5 A

885.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDR-60-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

2.5 A

885.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HDR-100 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

HDR-100-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

7.1 A

1,309.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDR-100-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

3.83 A

1,309.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HDR-150 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

HDR-150-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

11.3 A

1,549.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDR-150-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

6.25 A

1,540.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NDR-75 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NDR-75-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

6.3 A

1,116.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NDR-75-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

3.2 A

1,116.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NDR-120 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NDR-120-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12 V

10 A

1,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NDR-120-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

5 A

1,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NDR-240 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NDR-240-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24 V

10 A

2,310.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NDR-240-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 48 V

5 A

2,310.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NDR-480 Series

    

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NDR-480-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24 V

20 A

3,990.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NDR-480-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48 V

10 A

3,990.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

Triple Output

 

RT-50 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-50D

 พาวเวอร์ซัพพลายMEAN WELL 3 Output (MEAN WELL Power Supply)

CH1:5V 3A
CH2:24V 1A
CH3:12V 1A

962.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RT-65 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-65D

 พาวเวอร์ซัพพลายMEAN WELL 3 Output (MEAN WELL Power Supply)

CH1:5V 4A
CH2:24V 1.5A
CH3:12V 1A

1,225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RT-85 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-85D

 พาวเวอร์ซัพพลายMEAN WELL 3 Output (MEAN WELL Power Supply)

CH1:5V 6A
CH2:24V 2A
CH3:12V 1A

1,645.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RT-125 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-125D

 พาวเวอร์ซัพพลายMEAN WELL 3 Output (MEAN WELL Power Supply)

CH1:5V 8A
CH2:24V 3A
CH3:12V 2A

1,855.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 
   

 

 

 

 

  

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.