เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนMEAN WELL Power Supply

 

155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)
 
   
 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 CH1

 CH2

 AD-155A 155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)

13.8V 10.5A

13.3V 0.5A

2,810.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AD-155B155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)

27.6V 5.0A

27.1V 0.5A

2,960.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AD-155C 155W Single Output with Battery Charger(UPS Function)

54.0V 2.7A

53.5V 0.2A

3,250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RS-15 Series
 

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RS-15-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

1.3A

310.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RS-25 Series
 

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RS-25-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

2.1A

415.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NES-15 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL POWER SUPPLY

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NES-15-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

1.3A

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NES-15-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

0.7A 

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

NES-25 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

 

PRODUCT DESCRIPTION

 

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NES-25-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

2.1A

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NES-25-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

1.1A

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

LRS-35 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-35-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

7A

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-35-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

3A

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-35-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

1.5A

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

LRS-50 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-50-3.3

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

3.3V 

10 A 

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-50-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

4.2A

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-50-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

2.2A

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-50-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply) 

 48V

1.1A

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-75 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-75-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

14A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-75-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

6A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-75-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

3.2A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-75-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 48V

1.6A

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-100 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-100-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

18A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-100-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

8.5A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-100-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

4.5A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-100-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48V

2.3A

840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-150 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-150-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

12.5A

980.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-150-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

6.5A

980.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-150-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48V

3.3A

980.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

LRS-200 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-200-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

40A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-200-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

17A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-200-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

8.8A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

LRS-200-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48V

4.4A

1,360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

LRS-350 Series

ซัพพลาย MEAN WELL,MEAN WELL power supply

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

LRS-350-5

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

5V

60A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-350-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

29A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-350-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

14.6A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LRS-350-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48V

7.3A

1,720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

SE-1000 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

SE-1000-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12

83.30A

9,187.00
6,431.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SE-1000-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

41.7A

9,187.00
6,431.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

PFC Function

 

75W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-75-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

6.3A

1,390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-75-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

3.2A

1,390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

100W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-100-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

8.5A

1,480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-100-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

4.2A

1,480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

150W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-150-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

12.5A

1,560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-150-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

6.3A

1,560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 

200W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-200-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

16.7A

1,890.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-200-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

8.4A

1,890.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

320W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-320-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

26.7A

2,050.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-320-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

13.4A

2,050.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

500W Single Output witch FPC Function

         

 

Part No

Product Description

Output

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 RSP-500-12

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

41.7A

3,540.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSP-500-24

 พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

21A

3,540.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

Din Rail Type

 

HDR-15 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

HDR-15-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

1.25A

523.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDR-15-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

0.63A

523.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HDR-30 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

HDR-30-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

2A

646.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDR-30-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

1.5A

646.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HDR-60 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

HDR-60-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

4.5A

885.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDR-60-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

2.5A

885.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HDR-100 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

HDR-100-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

7.1A

1,309.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDR-100-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

3.83A

1,309.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HDR-150 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

HDR-150-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

11.3A

1,549.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDR-150-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

6.25A

1,540.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NDR-75 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NDR-75-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

6.3 A

1,116.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NDR-75-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

3.2 A

1,116.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NDR-120 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NDR-120-12

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

12V

10A

1,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NDR-120-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

5A

1,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NDR-240 Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NDR-240-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 24V

10A

2,310.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NDR-240-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

 48V

5A

2,310.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NDR-480 Series

    

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Output

UNIT PRICE(THB)

Voltage

Current

NDR-480-24

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

24V

20

3,990.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

NDR-480-48

พาวเวอร์ซัพพลาย MEAN WELL (MEAN WELL Power Supply)

48V

10A

3,990.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

Triple Output

 

RT-50 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-50A Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-5V

962.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-50B Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-12V

962.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-50C Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:15V, CH3:-15V

962.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-50D

Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:24V, CH3:-12V

962.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RT-65 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-65A Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-5V

1,225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-65B Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-12V

1,225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-65C Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:15V, CH3:-15V

1,225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-65D

 Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:24V, CH3:-12V

1,225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RT-85 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-85A Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-5V

1,645.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-85B Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-12V

1,645.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-85C Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:15V, CH3:-15V

1,645.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-85D

 Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:24V, CH3:-12V

1,645.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

RT-125 Series

         

 

Part No.

Product Description

Output

Unit Price(THB)

 RT-125A Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V, CH3:-5V

1,855.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-125B Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:12V,CH3:-12V

1,855.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-125C Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:15V, CH3:-15V

1,855.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RT-125D

 Mean Well Triple Output Switching Power Supply

CH1:5V, CH2:24V, CH3:-12V

1,855.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 
   

 

 

 

 

  

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.