เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนลิมิทสวิทช์ (Limit switch)

 


Specification
Rating : 10A125/250VAC;4A 115VDC
Contact Resistance : 15MΩ max.
Insulation Resistance : 100mΩ min.
Dielectric strenght : 1500VAC,1 Minute.
Ambient Temperature : -20°C∼+60°C.
Electrical Life : 200,000 Cycles
CM Limit Series

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

CM-1300

CM-1301

CM-1303

CM-1305

 ราคาตัวละ 75.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 85.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 90.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 95.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

CM-1306

CM-1307

CM-1308

CM-1308X

 ราคาตัวละ 85.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 120.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

ราคาตัวละ 125.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

ราคาตัวละ 125.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

CM-1309

CM-1701

CM-1702

CM-1703

 ราคาตัวละ 125.0 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 80.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 80.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 90.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

 ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

CM-1704

CM-1705

 

CM-1706

 ราคาตัวละ 90.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 90.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 

 ราคาตัวละ 90.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

ไมโครสวิทช์,สวิทช์,Switch,Limit Switch,micro swicth,microswitch

 

CM-1743

CM-CAP-Y

 

 

 ราคาตัวละ 100.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 25.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

 

Specification
Rating : 5A 125V, 3A 250VAC
Contact Resistance : 25mΩ max.
Insulation Resistance : 100mΩ min.
Dielectric strength : 1500VAC, 50/60 Hz for 1 Minute.
Ambient Temperature : -20°C∼+70°C.
Electrical Life : 200,000 Cycles
CZ-3  Series

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ-3101

CZ-3102

CZ-3103

CZ-3104 

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
540.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

CZ-3107

CZ-3108 

CZ-3110

CZ-3111

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
540.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

CZ-3112

CZ-3113

CZ-3166

CZ-3167

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

CZ-3168

CZ-3169

 

 

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Specification
Rating : 10A125/250VAC;4A 115VDC
Contact Resistance : 15MΩ max.
Insulation Resistance : 100mΩ min.
Dielectric strenght : 1500VAC,1 Minute.
Ambient Temperature : -20°C∼+60°C.
Electrical Life : 200,000 Cycles
RZ Limit Series

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

RZ-15G-B3

RZ-15GD-B3

RZ-15GL2S-B3 

RZ-15GL-B3 

 ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

RZ-15GQ8-B3

RZ-15GQ21-B3

RZ-15GQ22-B3

RZ-15GQ-B3 

 ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

ราคาตัวละ 130 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

RZ-15GR-B3

RZ-15GS-B3

RZ-15GW2-B3

RZ-15GW2S-B3 

 ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

RZ-15GW21-B3

RZ-15GW22-B3

RZ-15GW22S-B3 

RZ-15GW23S-B3

 ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

RZ-15GW25-B3

RZ-15GW49S-B3

RZ-15GW54S-B3 

RZ-15GW2277S-B3 

 ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

RZ-15GW-B3

RZ-15GW-B3-3

RZ-15GW-B3-K

RZ-15HW24-B3

 ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 ราคาตัวละ 130 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

limit Switch,ไมโครสวิทช์

limit Switch,ไมโครสวิทช์

 

RZ-15HW52-B3

RZ-15HW78-B3

 

 

 ราคาตัวละ 130 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 130 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

Specification
Rating : 10A125/250VAC;4A 115VDC
Contact Resistance : 100mΩ min.
Insulation Resistance : 15MΩ max.
Dielectric strenght : 1500VAC,1 Minute.
Ambient Temperature : -20°C∼+60°C.
Electrical Life : 200,000 Cycles
RV Limit Switch

RA7100 

RA7110

RA7120

RA7121

 ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาตัวละ 135 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 180 บาท
ราคาตัวละ 140 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

ราคาตัวละ 180 บาท
ราคาตัวละ 115 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

ราคาตัวละ 200 บาท
ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

RA7124

RA7140

RA7141

RA7144

 ราคาตัวละ 200 บาท
ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 180 บาท
ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ราคาตัวละ 200 บาท
ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 200 บาท
ราคาตัวละ 120 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

RA7166

RA7310

RA7311

RA7312

 ราคาตัวละ 200 บาท
ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 200 บาท
ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 ราคาตัวละ 200 บาท
ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 200 บาท
ราคาตัวละ 150 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
  

   

 

 

 
CLS Limit Switch

ลิมิทสวิทช์ CLS,CLS Limit Switch

ลิมิทสวิทช์ CLS,CLS Limit Switch

ลิมิทสวิทช์ CLS,CLS Limit Switch

ลิมิทสวิทช์ CLS,CLS Limit Switch

CLS-101

CLS-103

CLS-111

CLS-121

490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

ลิมิทสวิทช์ CLS,CLS Limit Switch

ลิมิทสวิทช์ CLS,CLS Limit Switch

ลิมิทสวิทช์ CLS,CLS Limit Switch

ลิมิทสวิทช์ CLS,CLS Limit Switch

CLS-127

CLS-131

CLS-161

CLS-171

490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ลิมิทสวิทช์ CLS,CLS Limit Switch

ลิมิทสวิทช์ CLS,CLS Limit Switch

CLS-181

CLS-191

 

 

490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

 
  TZ Limit Switch

Specification

Operation Speed: 0.5mm+50cm/sec Vibration: 10-55Hz,1.5mm double amplitude 
Operating Frequency: Mechanical 120 Operation/minAmbient Temperature: -10°C∼+70°C.
 : Electrical 30 Operation/minHumidity: 95% RH 
Contact Resistance :: 25mΩ max.Life: Mechanical 10,000
Insulation Resistance: 100MΩ min. : Electrical 500,000
Dielectric strength: 1500VAC,1 Minute.Degree of Protection: IP65 (IEC)


สวิทช์ TZ

สวิทช์ TZ

สวิทช์ TZ

สวิทช์ TZ

TZ-8104

TZ-8107

TZ-8108

TZ-8109 (ล้อเหล็ก)

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

สวิทช์ TZ

สวิทช์ TZ

สวิทช์ TZ

สวิทช์ TZ

TZ-8111

TZ-8112

TZ-8122

TZ-8166

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

สวิทช์ TZ

สวิทช์ TZ

สวิทช์ TZ

TZ-8167

TZ-8168

TZ-8169

 

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 
CSA Limit Switch

CSA-001

CSA-003

CSA-012

CSA-021

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

CSA-031

CSA-041

CSA-051

CSA-061

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

CSA-071

CSA-081

 

 

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

 
CWL Limit Switch

CWLCA2-2

CWLCA12-2-Q

CWLCA12-2-QD

CWLCL

750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

700.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CWLCA32-41M
***แบบค้าง Maintain

 CWLCA32-41M
***แบบค้าง Maintain

CWLCA32-42
***แบบค้าง Maintain

CWLCA32-42M
***แบบค้าง Maintain

850.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

900.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

850.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

900.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 

 

 

 

CWLD

CWLD1

CWLD2

CWLD3

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 CWLNJ

CWLNJ-2

CWLNJ-30

CWLNJ-S2

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 


 

 

 

 

      


 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.