เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนหลอดไฟสัญญาณ (Indicator lamp)

 

LM-180 หลอด

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

LM-180

 หลอดไฟหัวเตียง แบบเซนเซอร์คนผ่าน

180.00
130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

FL1M-Series

หลอดหน้าปัดกันน้ำ


FL1M-6FW
Dimension>>>

FL1M-8FW
Dimension>>>

FL1M-12FW
Dimension>>>

FL1M-14FW
Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

สี (Color)

UNIT PRICE(THB)

FL1M-06FW

หลอดหน้าปัด กันน้ำ (Pilot Lamp) Ø6 mm

24V AC/DC
220V AC

เขียว
แดง
เหลือง
น้ำเงิน
ขาว

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FL1M-08FW

หลอดหน้าปัด กันน้ำ (Pilot Lamp) Ø8 mm

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FL1M-12FW

หลอดหน้าปัด กันน้ำ (Pilot Lamp) Ø12 mm

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FL1M-14FW

หลอดหน้าปัด กันน้ำ (Pilot Lamp) Ø14 mm

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

FL1M-16FW

 
***ไฟกระพริบ (Flashing)***


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

FL1M-16FW-BATERY

หลอดหน้าปัด กันน้ำ (Pilot Lamp) Ø16 mm

12∼24VDC

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FL1M-16FW-BRAKE

หลอดหน้าปัด กันน้ำ (Pilot Lamp) Ø16 mm

12∼24VDC

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

FL1P-Series

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

FL1P-10NJ-1

หลอดหน้าปัด แบบกระพริบ (Pilot Lamp Flash Type) Ø10 mm

24V AC/DC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GQ16F-D

 หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ16F-D

หลอดหน้าปัด แบบเหล็ก (Pilot Lamp) Ø16 mm

12VDC
24VDC
220VAC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

EB2Q-16D

  

Part No.

Product DEscription

Rating

Unit Price(THB)

EB2Q-16D

 หลอดหน้าปัด แบบเหล็ก (Pilot Lamp) Ø16 mm

24VDC (12-24)
220VAC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GQ19F-D

Part No.

Product Description

Rating

Unit Price(THB)

 GQ19F-D

 หลอดหน้าปัด แบบเหล็ก (Pilot Lamp) Ø19 mm

12V, 24V, 220V

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GQ22F-D

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ22F-D

 หลอดหน้าปัด แบบเหล็ก (Pilot Lamp) Ø22 mm

12V, 24V, 220V

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GQ22-EB2Q-22-D

 

Part No.

Product Description

Volt

Unit Price(THB)

 GQ22-EB2Q-22-D

 หลอดหน้าปัด แบบเหล็ก (Pilot Lamp) Ø22 mm

12V, 24V, 220V

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-16C

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp
หมายเหตู : 24VDC สามารถใช้ร่วมกับไฟ 12VDC
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-16C

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø16 mm

12V
24V
220V

40.00
25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-16E

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

สี (Color)

UNIT PRICE(THB)

AD16-16E

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø16 mm

12V 24V 220V

เขียว
แดง
เหลือง

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22DS

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-22DS

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø22 mm (เกรด A)

12V
24V
220V
380V

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22DS

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-22DS-AA

   หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø22 mm (เกรด A)

12V, 24V, 220V, 380V

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AD16-22DS-BB

   หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø22 mm

12V, 24V , 220V, 380V

20.00
15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22SS (2 Color indicator lamp)

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-22SS-GR

หลอดตู้คอนโทรล 2 สี (2 Color Pilot Lamp) Ø22 mm

220V

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22F

Remark : 24V is available for 12V

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-22F

หลอดตู้คอนโทรลสี่เหลียม (Square Pilot Lamp) Ø22 mm

24V
220V

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-30DS

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Cut Size

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-30DS

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp)

Ø30 mm 

12V ∼24V
220V

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

DR016

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

DR016

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø16 mm

12V 24V 220V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

EB2A-AXD

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

EB2A-AXD

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø16 mm

12V
24V
220V

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

EB2A-CFXD

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

EB2A-CFXD

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø16 mm

12V
24V
220V

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

EB2A-FXD

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

EB2A-FXD

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø16 mm

12V
24V
220V

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

KPL-202

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

KPL-202

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø25 mm

12V 24V 220V

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MDX-11A

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

MDX-11A

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø11 mm

12V 24V 220V

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MDX-14A

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

MDX-14A

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø14 mm

12V 24V 220V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NXD-211

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

NXD-211

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø11 mm

12V 24V 220V

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NXD-212

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

NXD-212

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø12 mm

12V 24V 220V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NXD-213

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

NXD-213

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø16 mm

12V 24V 220V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NXD-215

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

NXD-215

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø8 mm

12V 24V 220V

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

PL-12

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PL-12

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø mm

24 VAC/DC
220 VAC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

PL1604

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PL1604

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø16 mm

12V 24V 220V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

SPW199,299

 

SPW199

SPW299

Part No.

Product Description

Rating

Color

Unit Price(THB)

SPW199

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø22 mm

220V

เหลือง (Yellow)

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SPW299

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø22 mm

220V

น้ำเงิน (Blue)

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

XD8-2

 

Part No.

Product Description

Rating

Unit Price(THB)

XD8-2

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø8 mm

12V 24V 220V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

XD8-3

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp
 

Part No.

Product Description

Rating

Unit Price(THB)

XD8-3

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø8 mm

12V 24V 220V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

XD12-1

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

XD12-1

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø12 mm

12V 24V 220V

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

XD10-3

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

XD10-3

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø10 mm

12V 24V 220V

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

XD15-3

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

XD15-3

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø15 mm

12V 24V 220V

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

XD15-4

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

XD15-4

หลอดตู้คอนโทรล (Pilot Lamp) Ø15 mm

12V 24V 220V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22VDC (DC 6-100V)

 
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-22VDC

หลอดวัดโวลท์ DC  (DC Pilot Lamp) Ø22 mm

6VDC-100VDC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ED16-22V (Volt Meter)

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp

หลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lampหลอดหน้าปัด,Pilot amp,Indicator lamp


Operating Voltage : 10VAC-500VAC

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

ED16-22V

หลอดตู้คอนโทรล แบบตัวเลข (Pilot Lamp) Ø22 mm

70VAC-500VAC

100.00
60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22DSA (Amp Meter)


 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-22DSA

แอมมิเตอร์ (Amp Meter with lamp) Ø22 mm

V 220V
A 0-100A

150.00
100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22DVA (Volt-Amp Meter)


 

Part No

Product Description

Rating

Unit Price(THB)

AD16-22DVA

โวลท์-แอมมิเตอร์ (Volt-Amp Meter) Ø22 mm

VAC :60-500V
AAC :0-100A

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22DHZ (Hertz Meter)

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Spec.

UNIT PRICE(THB)

AD16-22DHZ

หลอดตู้คอนโทรล วัดความถี่ (Pilot Lamp) Ø22 mm

20-75Hz

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ED16-22WD (Temperature Meter)

 


Operating Voltage : 50VAC-380VAC

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Temp Range

UNIT PRICE(THB)

ED16-22WD

หลอดตู้คอนโทรล วัดอุณหภูมิ (Temperature Pilot Lamp) Ø22 mm

20-150°C

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ED16-22VD-2 (Volt Meter)


Operating Voltage : 10VAC-500VAC

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-22FVD

หลอดตู้คอนโทรล แบบตัวเลข (Pilot Lamp) Ø22 mm

10VAC-500VAC

100.00
50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22FAD (Amp Meter)

 


     

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-22FAD

หลอดตู้คอนโทรล แบบตัวเลข (Pilot Lamp) Ø22 mm

AC 220V
AC : 0-100A

150.00
100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22FVA (Volt-Amp Meter) 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AD16-22FVA

โวลท์-แอมมิเตอร์ (Volt-Amp Meter) Ø22 mm

VAC :60-500V
AAC :0-100A

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22FVAHZ/ED16-22FVAHZ (Volt-Amp-Hz Meter)

 

 

Part No.

Product Description

Cut Out

Rating

Unit Price(THB)

AD16-22FVAHZ

โวลท์-แอมมิเตอร์-ความถี่ (Volt-Amp-Hz Meter)

Ø22 mm

Vac

: 30-500V
Aac : 0-100A
Hz : 30-150Hz

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AD16-22KWS (Power Meter KW)

 

 

Part No.

Product Description

Rating

Unit Price(THB)

AD16-22KWS (AD101-22KWS)

 หลอดตู้คอนโทรล วัดกำลังไฟฟ้า ( kW Power Meter ), Ø22 mm

AC220V 26kW
AC380V 45kW

250.00
150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating 

Dimension

UNIT PRICE(THB)

SJ-AC056

มิเตอร์วัดโวลท์ไฟฟ้า AC (AC Panel Volt Meter)

70-380VAC

48x29x22

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SJ-DC056

มิเตอร์วัดโวลท์ไฟฟ้า DC (DC Panel Volt Meter)

0-100VDC

48x29x22

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Input : 7-33V DC
Measuring Current Range : 0-20A


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

A25-1B

วัดกระแสไฟฟ้า DC (LED Current Meter)

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Input : 6-33V DC
Measuring Voltage Range : 6-33V DC


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

A25-1

วัดโวลท์ไฟกระแสตรง (LED Digital DC Volt Meter)

420.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Input : 0-30V DC
Measuring Voltage Range : 0-30V DC
Measuring Current Range : 0-10A DC

Part No.

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

WP-339A2

วัดโวลท์ แอมป์ ไฟกระแสตรง (LED Digital DC Volt Amp Meter)

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

WP-489A1


Specifications

Input voltage : DC12V
Voltage measurement : DC5V-DC15V
Waterproof rate : IP65
Led color : Colorful
Accessories : 2pcs terminals
Installation : Drilling a 3cm hole
Usage : 12V Motorcycle, Car,Ship,Motor homes,etc.
Certificate : CE/FCC/Rohs


         

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

WP-489A1

  Colorful Screen 12V DC Digital Voltmeter With LED

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.