เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กเหล็ก รุ่น HF12 (HF12 Metal Connector)

 

 

 

HF12-MW
Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

HF12-MW-02

∅1.5x2

12A

250V

315.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MW-03

∅1.5x3

12A

250V

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MW-04

∅1.0x4

5A

200V

325.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MW-05

∅1.0x5

5A

180V

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MW-06

∅1.0x6

5A

125V

335.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MW-07

∅1.0x7

5A

125V

340.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MW-09

∅0.8x9

3A

125V

345.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

HF12-FW


Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

HF12-FW-02

∅1.5x2

12A

250V

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FW-03

∅1.5x3

12A

250V

325.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FW-04

∅1.0x4

5A

200V

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FW-05

∅1.0x5

5A

180V

335.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FW-06

∅1.0x6

5A

125V

340.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FW-07

∅1.0x7

5A

125V

345.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FW-09

∅0.8x9

3A

125V

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

HF12-FWB


Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

HF12-FWB-02

∅1.5x2

12A

250V

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FWB-03

∅1.5x3

12A

250V

305.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FWB-04

∅1.0x4

5A

200V

310.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FWB-05

∅1.0x5

5A

180V

315.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FWB-06

∅1.0x6

5A

125V

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FWB-07

∅1.0x7

5A

125V

325.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FWB-09

∅0.8x9

3A

125V

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

HF12-MM


Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

HF12-MM-02

∅1.5x2

12A

250V

205.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MM-03

∅1.5x3

12A

250V

210.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MM-04

∅1.0x4

5A

200V

215.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MM-05

∅1.0x5

5A

180V

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MM-06

∅1.0x6

5A

125V

225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MM-07

∅1.0x7

5A

125V

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-MM-09

∅0.8x9

3A

125V

235.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

HF12-FM


Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

HF12-FM-02

∅1.5x2

12A

250V

205.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FM-03

∅1.5x3

12A

250V

210.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FM-04

∅1.0x4

5A

200V

215.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FM-05

∅1.0x5

5A

180V

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FM-06

∅1.0x6

5A

125V

225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FM-07

∅1.0x7

5A

125V

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HF12-FM-09

∅0.8x9

3A

125V

235.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.