เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กเหล็ก GX25 (GX25 Metal Connector)

 

GX25-JW     (ใช้งานร่วมกับ GX25-PM, GX25-PW)

 


 

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

GX25-JW-02

2P

Ø3.5x2

25A/250

250V

 1500V

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JW-03

3P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JW-04

4P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JW-05

5P

Ø3.0x7

20A/250

250V

 1500V

115.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JW-06

6P

Ø3.0x7

20A/250

250V

 1500V

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JW-07

7P

Ø3.0x7

20A/250

250V

1500V

125.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JW-08

8P

Ø2.0x8

10A/250

250V

1500V

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JW-09

9P

Ø2.0x9

10A/250

250V

 1500V

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JW-10

10P

Ø2.0x10

10A/250

250V

 1500V

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JW-11

11P

Ø2.0x11

10A/250

250V

1500V

145.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JW-12

12P

Ø1.5x12

7/250

250V

1500V

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อGX25-PM     (ใช้งานร่วมกับ GX25-JW)

 


 

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

GX25-PM-02

2P

Ø3.5x2

25A/250

250V

 1500V

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PM-03

3P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PM-04

4P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PM-05

5P

Ø3.0x7

20A/250

250V

 1500V

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PM-06

6P

Ø3.0x7

20A/250

250V

 1500V

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PM-07

7P

Ø3.0x7

20A/250

250V

1500V

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PM-08

8P

Ø2.0x8

10A/250

250V

1500V

115.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PM-09

9P

Ø2.0x9

10A/250

250V

 1500V

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PM-10

10P

Ø2.0x10

10A/250

250V

 1500V

125.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PM-11

11P

Ø2.0x11

10A/250

250V

1500V

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PM-12

12P

Ø1.5x12

7/250

250V

1500V

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อGX25-PW     (ใช้งานร่วมกับ GX25-JW)

 


 

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

GX25-PW-02

2P

Ø3.5x2

25A/250

250V

 1500V

145.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PW-03

3P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PW-04

4P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

155.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PW-05

5P

Ø3.0x7

20A/250

250V

 1500V

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PW-06

6P

Ø3.0x7

20A/250

250V

 1500V

165.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PW-07

7P

Ø3.0x7

20A/250

250V

1500V

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PW-08

8P

Ø2.0x8

10A/250

250V

1500V

175.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PW-09

9P

Ø2.0x9

10A/250

250V

 1500V

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PW-10

10P

Ø2.0x10

10A/250

250V

 1500V

185.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PW-11

11P

Ø2.0x11

10A/250

250V

1500V

190.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PW-12

12P

Ø1.5x12

7/250

250V

1500V

195.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อGX25-PWK     (ใช้งานร่วมกับ GX25-JM)

 


 

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

GX25-PWK-02

2P

Ø3.5x2

25A/250

250V

 1500V

125.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PWK-03

3P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PWK-04

4P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PWK-05

5P

Ø3.0x7

20A/250

250V

 1500V

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PWK-06

6P

Ø3.0x7

20A/250

250V

 1500V

145.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PWK-07

7P

Ø3.0x7

20A/250

250V

1500V

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-PWK-08

8P

Ø2.0x8

10A/250

250V

1500V

155.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อGX25-JM     (ใช้งานร่วมกับ GX25-PWK)

 


 

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

GX25-JM-02

2P

Ø3.5x2

25A/250

250V

 1500V

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JM-03

3P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JM-04

4P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JM-05

5P

Ø3.0x7

20A/250

250V

 1500V

115.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JM-06

6P

Ø3.0x7

20A/250

250V

 1500V

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JM-07

7P

Ø3.0x7

20A/250

250V

1500V

125.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX25-JM-08

8P

Ø2.0x8

10A/250

250V

1500V

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.