เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนลวดซับตะกั่ว (Desoldering Wire)


ลวดซับตะกั่ว BST (Desoldering Wire)
 
  
 

Part No.

Product Description

ความยาว (Length)

Unit Price(THB)

 BST-1515A

 ลวดซับตะกั่ว 1.5mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BST-2015A

 ลวดซับตะกั่ว 2.0 mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BST-2515A

 ลวดซับตะกั่ว 2.5 mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BST-3015A

 ลวดซับตะกั่ว 3.0 mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BST-3515A

 ลวดซับตะกั่ว 3.5 mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

ลวดซับตะกั่ว HAKKO (Desoldering Wire)

 

 

Part No.

Product Description

ความยาว (Length)

Unit Price(THB)

FR150-81

ลวดซับตะกั่ว 0.7 mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FR150-82

ลวดซับตะกั่ว 1.0 mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FR150-83

ลวดซับตะกั่ว 1.5 mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FR150-84

ลวดซับตะกั่ว 2.0 mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

FR150-85

ลวดซับตะกั่ว 2.5 mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FR150-86

ลวดซับตะกั่ว 3.0 mm (Regular Type : Flux)

1.5 M

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ลวดซับตะกั่ว (Desoldering Wicks)

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

CP-1515

 ลวดซับตะกั่ว 1.5 mm ความยาว 1.5 m (CONVENTIONAL DISPENSER PACK width : 1.5mm)

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CP-2015

 ลวดซับตะกั่ว 2.0 mm ความยาว 1.5 m (CONVENTIONAL DISPENSER PACK width : 2.0mm)

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CP-2515

 ลวดซับตะกั่ว 2.5 mm ความยาว 1.5 m (CONVENTIONAL DISPENSER PACK width : 2.5mm)

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CP-3015

 ลวดซับตะกั่ว 3.0 mm ความยาว 1.5 m (CONVENTIONAL DISPENSER PACK width : 3.0mm) 

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

CP-3515

 ลวดซับตะกั่ว 3.5 mm ความยาว 1.5 m (CONVENTIONAL DISPENSER PACK width : 3.5mm)

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

CP-4515

 ลวดซับตะกั่ว 4.5 mm ความยาว 1.5 m (CONVENTIONAL DISPENSER PACK width : 4.5mm)

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง>>>

  

HAKKO

Goot

Other

 

 
 
 

       

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.