เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนบานานาปลั๊ก/ปลั๊กกล้วย (Banana Plug)

 

BNN-010
ปลั๊กกล้วย,Banana plugปลั๊กกล้วย,Banana plug

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-010

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug)

N/A

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-014
ปลั๊กกล้วย,Banana plugปลั๊กกล้วย,Banana plug

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN014-GL

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug gold plate) ทอง

 N/A

75.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BNN014-NK

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug nickel plate) นิกเกิล

N/A

70.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-015
ปลั๊กกล้วย,Banana plugปลั๊กกล้วย,Banana plugปลั๊กกล้วย,Banana plug

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN015

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง 24K

 N/A

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-016
ปลั๊กกล้วย,Banana plugปลั๊กกล้วย,Banana plugปลั๊กกล้วย,Banana plug

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN016

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง 24K

 N/A

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-017

ปลั๊กกล้วย,Banana plugปลั๊กกล้วย,Banana plugปลั๊กกล้วย,Banana plug

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN017

ปลั๊กกล้วย/บานานา แบบเข็ม (Tip Banana plug) ชุบทอง 24K

 N/A

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-019

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-019

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug)

N/A

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-020

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-020

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-021
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-021

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-022

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-022

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-023

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-023

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-024

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-024

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบโรเดียม

N/A

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-025

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-025

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-026


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-026

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-027


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-027

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-028

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-028

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-029

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-029-AU

   ∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ทอง

N/A

380.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BNN-029-CU

   ∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ทองแดง

N/A

380.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-030

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-030-AU

   ∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ทอง

N/A

380.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BNN-030-CU

   ∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ทองแดง

N/A

380.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-950

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-950

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

BNN-1059,1062


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-1059

 ∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง (Gold Plate)

N/A

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BNN-1062

 ∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบโรเดียม (Rhodium)

N/A

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-1065,1609

Part No.

Product Description

Rating

Unit Price(THB)

BNN-1065

 ∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง, 4pcs/pack

N/A

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BNN-1069

 ∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบโรเดียม, 4pcs/pack

N/A

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-1070

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-1070

 ∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบโรเดียม

N/A

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-1072

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-1072

  ∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบเงิน

N/A

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-1078

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-1078

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

250.00/2 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BNN-1186

  

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BNN-1186

∅4 mm ปลั๊กกล้วย/บานานา (Banana plug) ชุบทอง

N/A

350.00/2 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง>>>

  

 

 

ปลั๊กก้ามปู (Spade Audio Plug)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.