เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนพัดลมระบายความร้อน (Axial Fan)

 

GH1425 (5.5")

Specification :
 

Bearing
System

: Ball

Voltage V

: 24VDC
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

GH1425M24B

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

140x140x24 (5.5")

24VDC

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH8025 (3")

Specification :
 

Bearing
System

: Ball

Voltage V

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

GH8025HA2BL

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

80x80x25 (3")

12V,24V,220V

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH11025 (4")

Specification :
 

Bearing
System

: Sleeve

Voltage V

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

GH11025HA2SL

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

110x110x25 (4")

220V

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH12025 (4.5")

Specification :
 

Bearing
System

: Ball

Voltage V

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

GH12025HA2BL

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

120x120x25 (4")

220V

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH12038 (4.8")

Specification :
 

Bearing
System

: Ball

Voltage V

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

GH12038M24B

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

120x120x38 (4.8")

12V,24V,220V

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH13538 (5")

Specification :
 

Bearing
System

:

Voltage V

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

Part No.

Product Description

Size WxLxH (mm)

Bearing System

Voltage (V)

Unit Price (THB)

GH13538A2BL

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

135x135x38 (5")

Ball

220V

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH15050 (6")

Specification :
 

Bearing
System

:

Voltage V

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

Bearing System

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

GH15050HA2BL

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

150x150x50 (6")

Ball

220V

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH17250 (6")

Specification :
 

Bearing
System

:

Voltage V

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

Part No.

Product Description

Size WxLxH (mm)

Bearing System

Voltage (V)

Unit Price (THB)

GH17250HA2BL

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

172x150x51 (6")

Ball

220V

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH17250 (6")

Specification :
 

Bearing
System

:

Voltage Vac

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

Bearing System

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

GH17250HA2SL

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

172x150x51 (6")

 Sleeve

220V

480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH18060 (7")

Specification :
 

Bearing
System

:

Voltage V

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

Part No.

Product Description

Size WxLxH (mm)

Bearing System

Voltage (V)

Unit Price (THB)

GH18060HA2BL

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

180x180x60 (7")

Ball

220V

800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH20060 (8")

Specification :
 

Bearing
System

:

Voltage Vac

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

Bearing System

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

GH20060HA2BL

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

200x200x60 (8")

Ball

220V

860.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH22060 (8")

Specification :
 

Bearing
System

:

Voltage Vac

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

Part No.

Product Description

Size WxLxH (mm)

Bearing System

Voltage (V)

Unit Price (THB)

GH22060HA2BL

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

220x220x60 (8")

Ball

220V

1,200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GH25090 (10")

Specification :
 

Bearing
System

:

Voltage Vac

:
Freq Hz  :
Current (A) :
Power (W) :
Speed (RPM) :
Noise (dBA) :
Air Flow :
Air Flow :
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

Part No.

Product Description

Size WxLxH (mm)

Bearing System

Voltage (V)

UNIT PRICE(THB)

GH25090HA2BL-C

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

250x250x90 (10")

Ball

220V

3,600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GN120B2-A08

Specification :
 

Bearing
System

: Ball

Voltage Vac

: 200/240
Freq Hz  : 50/60
Current (A) : 0.11
Power (W) : 19
Speed (RPM) : 2600/3000
Noise (dBA) : 35-50
Air Flow : 134-204 ³/hr
: 79-120 CFM
Phase : 1
Capacitor : -

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

UNIT PRICE(THB)

GN120B2-A08

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

 120x120x38 (4.8")

700.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GN150D2-A08

 

Specification :
 

Bearing
System

: Ball

Voltage Vac

: 200/240
Freq Hz  : 50/60
Current (A) : 0.18/0.17
Power (W) : 27/24
Speed (RPM) : 2600/2900
Noise (dBA) : 53-59
Air Flow : 322-355 m³/hr
: 190-210 CFM
Phase : 1
Capacitor : /
       

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

UNIT PRICE(THB)

GN150D2-A08

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

 150x150x50 (6")

1,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GW120B2-B08

Specification :
 

Bearing
System

: Ball

Voltage Vac

: 200/240
Freq Hz  : 50/60
Current (A) : 0.11
Power (W) : 19
Speed (RPM) : 2600/3000
Noise (dBA) : 46-50
Air Flow : 180-204 m³/hr
Air Flow : 106-120 CFM
Phase : 1
Capacitor : -
 

Remark : ใบพัดเหล็ก(Metal Impeller)

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Size WxLxH (mm)

UNIT PRICE(THB)

GW120B2-B08

พัดลมระบายอากาศ (Axial Fan)

120x120x38 (4.8")

1,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GR-Series Centrifugal Fan

พัดลมดูดอากาศ,พัดลมศูนย์กลาง,Centrifugal Fan

พัดลมดูดอากาศ,พัดลมศูนย์กลาง,Centrifugal Fan พัดลมดูดอากาศ,พัดลมศูนย์กลาง,Centrifugal Fan

Specification :
 

Impeller Matterial

: PA66

Motor

: Capacitor Run
and External Rotor
Induction Motor
Lead Wire : Teflon 22#
Operating Temp : -25°C∼+65°C
Type of protection : IP44
Insulation class : "F"
Frequency : 50/50 Hz
                                    
 

Remark : ใบพัดพลาสติก (Plastic Impeller) 

 

Part No.

Product Description

Voltage (V)

Size WxLxH (mm)

Unit Price(THB)

Spec.

GR133A2

 พัดลมดูดอากาศ (Centrifugal Fan)

220V

133x77 (5")

2,000.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GR190A2

 พัดลมดูดอากาศ (Centrifugal Fan)

220V

190x91 (7.5")

2,480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
GR225A2

 พัดลมดูดอากาศ (Centrifugal Fan)

220V

225x99 (9")

3,120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

ฟิลเตอร์กรองอากาศ (Filter)
 

Part No.

Product Description

Dimension
WxL

Installation
WxL

Suitable for :

UNIT PRICE(THB)

ZL-801

  ฟิลเตอร์กรองอากาศ (Filter)

106x106

81x81

 80x80

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZL-802

  ฟิลเตอร์กรองอากาศ (Filter)

 116x116

90x90

 92x92

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZL-803

  ฟิลเตอร์กรองอากาศ (Filter)

148.5x148.5

122x122

  120x120, GH12038

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZL-804

  ฟิลเตอร์กรองอากาศ (Filter)

204x204

175x175

  120x120, 150x150,
  172, Ф172x51

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZL-805

  ฟิลเตอร์กรองอากาศ (Filter)

255x255

223x223

  GH17025, GH22060,
  H18060, GH20060,
 172x51, 150x172200x200

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ตะแกรงพัดลม (Fan Guard)
 

Part No.

Product Description

Size WxL

Suitable for :

UNIT PRICE(THB)

FG-80

ตะแกรงพัดลม (Fan Guard)

 

  GH80--

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FG-92

ตะแกรงพัดลม (Fan Guard)

 

  GH92--

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FG-120

ตะแกรงพัดลม (Fan Guard)

 

  GH120--

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FG-145

ตะแกรงพัดลม (Fan Guard)

 

  GH150--

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FG-150

ตะแกรงพัดลม (Fan Guard)

 

  GH150

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FG-180

ตะแกรงพัดลม (Fan Guard)

 

  GH180

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FG-200

ตะแกรงพัดลม (Fan Guard)

 

  GH200

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FG-220

ตะแกรงพัดลม (Fan Guard)

 

  GH220

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

     

 

   

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.