เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนอุปกรณ์เสริม (Audio Accessories)


หน้ากากลูมิเนียม (Aluminium Outlet Plate)

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

AMW-BLANK

AMW-HDMI-001P

AMW-HDMI-002P

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

AMW-RCA-003P

AMW-RCA-004P

AMW-V-AU-003P

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

AMW-VGA-001P

AMW-VGA-002P

AWM-V-HDMI-003P

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม 

AMW-XLR-001P

AMW-XLR-002P

 


 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

APH-AMW-***

เพลทอลูมิเนียม (Aluminium Outlet Plate)

170.00
140.00

ราคาส่่งกรุณาติดต่อเพลทมิเนียมพร้อมคอนเนคเตอร์ (Outlet Plate With Connector)

AMW-BNC-01P

AMW-BNC-02P

AMW-COMBO-01P

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ


  

AMW-COMBO-02P

AMW-HDMI-01P

AMW-HDMI-02P

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ


  

AMW-HP-01P

AMW-HP-02P

AMW-RCA-01P

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ


  

AMW-RCA-02P

AMW-RCA-03P

AMW-RCA-04P

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 
  

 AMW-RJ45-01P (RJX8FD5110)

 AMW-RJ45-02P (RJX8FD5110)

AMW-RJ45-5T-01P (RJX8FD5T)

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ  

 

 

 

AMW-RJ45-5T-02P (RJX8FD5T)

AMW-SPK-01P 

 AMW-SPK-02P

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ  

 

 

 

 AMW-V-AU-03P

 AMW-VGA-01P

AMW-VGA-02P

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ  

 

 

 

AMW-V-HDMI-03P

 AMW-XLR-01P

 AMW-XLR-02P

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

0.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ


 

 

 

 

    

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.