เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนอุปกรณ์เสริม (Audio Accessories)


หน้ากากลูมิเนียม (Aluminium Outlet Plate)

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

AMW-BLANK

AMW-HDMI-001P

AMW-HDMI-002P

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

AMW-RCA-003P

AMW-RCA-004P

AMW-V-AU-003P

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม

AMW-VGA-001P

AMW-VGA-002P

AWM-V-HDMI-003P

เพลทอะลูมิเนียม

เพลทอะลูมิเนียม 

AMW-XLR-001P

AMW-XLR-002P

 


 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

AMW-***

เพลทอลูมิเนียม (Aluminium Outlet Plate)

170.00
140.00

ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-XLR-01P

 
 

  

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-XLR-01P

 Audio Outlet Panel for XLR 1 Port, With Connector

330.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-XLR-02P

 
 

   

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-XLR-02P

 Audio Outlet Panel for XLR 1 Port, With Connector

490.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ


 

AMW-COMBO-01P

 
 

   

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-COMBO-01P

 Audio Outlet Panel with XLR 3 Pin and Phone Stereo Plug, 1 Port (Combo Jack)

330.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-COMBO-02P

 
 

  

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-COMBO-02P

 Audio Outlet Panel with XLR 3 Pin and Phone Stereo Plug, 2 Port (Combo Jack)

490.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-SPK-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-SPK-01P

 Audio Outlet Panel with Speakon, 1 Port

300.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-SPK-02P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-SPK-02P

 Audio Outlet Panel with Speakon, 2 Port

430.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-BNC-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-BNC-01P

 Video Outlet Panel Aluminium with BNC, 1 Port

670.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-BNC-02P

 
 

   

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-BNC-02P

 Video Outlet Panel Aluminium with BNC, 2 Port

1,170.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-RCA-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-RCA-01P

 Audio Outlet Panel Aluminium with RCA, 1 Port

430.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-RCA-02P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-RCA-02P

 Audio Outlet Panel Aluminium with RCA, 2 Port

690.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ


 

AMW-RCA-03P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-RCA-03P

 Audio Outlet Panel Aluminium with RCA, 3 Port

830.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-RCA-04P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-RCA-04P

 Audio Outlet Panel Aluminium with RCA, 4 Port

1,050.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-VGA-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-VGA-01P

 Video Outlet Panel Aluminium with VGA, 1 Port

210.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ 

AMW-VGA-02P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-VGA-02P

 Video Outlet Panel Aluminium with VGA, 2 Port

250.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-V-AU-03P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-V-AU-03P

 Audio / Video Outlet Panel with VGA 1 Port, RCA 2 Port

650.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-HDMI-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-HDMI-01P

 Audio / Video Outlet Panel for HDMI 1 Port, with Connector

420.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-HDMI-01PR

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-HDMI-01PR

 Audio / Video Outlet Panel for HDMI 1 Port, with Connector Adaptor Right Angle

420.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-HDMI-02P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-HDMI-02P

 Audio / Video Outlet Panel for HDMI 2 Port, with Connector

670.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-HDMI-02PR

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-HDMI-02PR

 Audio / Video Outlet Panel for HDMI 2 Port, with Connector Adaptor Right Angle

670.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-V-HDMI-03P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-V-HDMI-03P

 

550.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-HD-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-HD-01P

 

570.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-HD-02P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-HD-02P

 

970.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-USB-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-USB-01P

 

650.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-USB-02P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-USB-02P

 

1,130.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-RJ45-5T-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-RJ45-5T-01P

 

740.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 

 

AMW-RJ45-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-RJ45-01P

 

770.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ

 


AMW-RJ45-C6-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-RJ45-C6-01P

 

840.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAWM-RJ45-5T-02P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AWM-RJ45-5T-02P

 

1,310.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-RJ45-02P

 
 

  

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-RJ45-02P

 

1,370.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-RJ45-C6-02P

 
 

  

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-RJ45-C6-02P

 

1,510.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-HP-B-01P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-HP-B-01P

 

370.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-HP-G-01P

 
 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-HP-G-01P

 

370.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-HP-BG-02P

 
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-HP-BG-02P

 

570.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อAMW-HP-G-02P

 
 

  

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AMW-HP-G-02P

 

570.00
ราคาส่่งกรุณาติดต่อ


 

 

 

 

    

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.