เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนเซนเซอร์แก๊ส (Gas Sensor)

 

MG-811PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MG-811

MG811 Module, Air Carbon Dioxide Sensor CO2

1,450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MQ-2

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MQ-2

MQ-2 Smoke Gas LPG Butane hydrogen Sensor Module

75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MQ-3

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MQ-3

MQ-3 Alcohol Ethanol Detection Sensor Module

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MQ-4

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MQ-4

MQ-4 Natural Gas Methane Gas Sensor Module

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MQ-5

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MQ-5

MQ-5 liquefied gas Methane Gas Sensor Module

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MQ-6

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MQ-6

MQ-6 Liquefied Isobutane Propane Sensor Module

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MQ-7

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MQ-7

MQ-7 CO Carbon Monoxide Coal Gas Sensor Module

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MQ-8

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MQ-8

MQ-8 hydrogen Gas Sensor Module H2 Alarm Detection

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MQ-9

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MQ-9

MQ-9 CO Carbon Monoxide methane liquefied Gas Sensor

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

MQ-135

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

MQ-135

MQ-135 Air Quality Sensor Detection Module

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.