เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปากคีบ (Alligator Clip)


AL-001

ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

See Dimension>>>

See Dimension>>>

See Dimension>>>PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm) 

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-001-S

ปากคีบ (Alligator Clip)

22 (35)

4

N/A

5.00 บาท/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AL-001-M

 ปากคีบ (Alligator Clip)

35 (42)

5

N/A

8.00 บาท/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AL-001-L

 ปากคีบ (Alligator Clip)

42 (58)

8

N/A

10.00 บาท/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อAL-002
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

See Dimension>>>

See Dimension>>>

See Dimension>>>PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm) 

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-002-1

ปากคีบ (Alligator Clip)

35

N/A

10.00 บาท/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AL-002-2

 ปากคีบ (Alligator Clip)

48

10

N/A

10.00 บาท/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AL-002-3

 ปากคีบ (Alligator Clip)

54

15 

N/A

10.00 บาท/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อAL-004
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator ClipSee Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm) 

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-004

ปากคีบ (Alligator Clip)

60

20

N/A

10.00 บาท/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อAL-005

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 Length(mm)

 Jaw Open

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-005 SS

ปากคีบ (Alligator Clip)

70

15

N/A

25.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AL-005 MM

ปากคีบ (Alligator Clip)

85

25

N/A

30.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

AL-007
ปากคีบ

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-007

ปากคีบ (Alligator Clip)

-

-

-

30.00/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


AL-008

Part No.

Product Description

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

Unit Price(THB)

 AL-008

 ปากคีบ (Alligator Clip)

140

20

200A

80.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อAL-009

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm) 

Jaw Open(mm) 

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-009

ปากคีบ (Alligator Clip)

170

33

500A

250.00/คู่
าส่งกรุณาติดต่อAL-010
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm) 

UNIT PRICE(THB)

AL-010

ปากคีบ (Alligator Clip)

58

8

50.00/ตัว
ส่งกรุณาติดต่อAL-011
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm) 

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-011

ปากคีบ (Alligator Clip)

53

7

N/A

30.00/ตัว
ส่งกรุณาติดต่อAL-012

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm) 

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-012

ปากคีบ (Alligator Clip)

125

25 mm Max.

120A

250.00/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อAL-013
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-013

ปากคีบ (Alligator Clip)

105

35

N/A

250.00/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อAL-014

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-014

ปากคีบ (Alligator Clip)

165

27

N/A

150.00/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อAL-0142
 

Part No.

Product Description

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

Unit Price (THB)

AL-0142

ปากคีบ (Alligator Clip)

155

40

N/A

80.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อAL-015

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-015

ปากคีบ (Alligator Clip)

100

25

N/A

15.00/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อAL-016

Part No.

Product Description

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

Unit Price(THB)

AL-016

ปากคีบ (Alligator Clip)

148

27

N/A

50.00/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

AL-017
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-017

ปากคีบ (Alligator Clip)

98

26

CAT III 600V
CAT IV 1000V
10A

125.00/ตัว
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


AL-018
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-018

ปากคีบ (Alligator Clip)

85

28

1000V 32A

85.00/ตัว
ราคาส่งกรุณาติดต่อAL-019
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-019

ปากคีบ (Alligator Clip)

92

12

N/A

120.00/ตัว
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AL-020
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-020

ปากคีบ (Alligator Clip)

93

14

N/A

100.00/ตัว
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AL-8-41
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

See Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-8-41

ปากคีบ (Alligator Clip) Taiwan

52 mm

6mm Max

10A

40.00/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AL-021
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-021

ปากคีบ (Alligator Clip)

70 mm

10mm Max

10A

180.00/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AL-023
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

See Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-023

ปากคีบ (Alligator Clip)

81

13 mm Max

10A

100.00/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AL-024
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-024

ปากคีบ (Alligator Clip)

9x72x23

32 mm Max

380V 90A

150.00/คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AL-057


 

Part No.

Products Description

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

Unit Price(THB)

 AL-057

 ปากคีบ (Alligator Clip)

120 mm

33 mm Max

100A

60.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AL-263
ปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clipปากคีบ,Alligator Clip,ปากจระเข้,ปากคีบ,จระเข้,Alligator Clip

See Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-263

ปากคีบ (Alligator Clip)

93

35 mm Max

32A

200.00/ตัว
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AL-5023
 
 

Part No.

Product Description

Length(mm)

Jaw Open(mm)

Rating

UNIT PRICE(THB)

AL-5023-5A

ปากคีบ (Alligator Clip)

42mm

 7mm Max

5A

15.00 /ตัว
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AL-5023-10A

ปากคีบ (Alligator Clip)

53mm

7mm Max

 10A

20.00 /ตัว
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AL-5023-20A

ปากคีบ (Alligator Clip)

74mm

13.3mm Max

 20A

35.00 /ตัว
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AL-5023-30A

ปากคีบ (Alligator Clip)

71mm

12mm Max

 30A

50.00 /ตัว
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AL-5023-50A

ปากคีบ (Alligator Clip)

75mm

15mm Max

 50A

75.00 /ตัว
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ALW-001

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Length(mm)

Jaw Open(mm)  

Rating

UNIT PRICE(THB)

ALW-001

สายปากคีบ (Alligator Clip) ดำ-แดง

450

4

N/A

40.00/set
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ALW-001C

สายปากคีบ (Alligator Clip) คละสี

450

4

N/A

40.00/set
ราคาส่งกรุณาติดต่อALW-L-20A1M
 
 

Part No.

Product Description

Length

Jaw Open

Rating

Unit Price(THB)

 ALW-L-20A1M

 สายปากคีบ (Alligator Clip) ดำ-แดง, 20AWG (0.5mm²)

1M

8mm

5A

40.00 /Set
ราคาส่งกรุณาติดต่อALW-70036 สายปากคีบ สายเทส (Alligator Clip Wire)
 

  
  
 

Part No.

Product Description

Length

Jaw Open

Rating

Unit Price(THB)

 ALW-70036

 สายปากคีบ (Alligator Clip), 1.0mm²

1 M

7mm

10A

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

สายพ่วงแบต (Auto Battery Cable)

สายไฟพ่วงแบต

สายไฟพ่วงแบต

สายไฟพ่วงแบต

สายไฟพ่วงแบต

ทองแดงแท้

ย้ำหางปลา

ย้ำหมุด

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

ความยาว (Length)

UNIT PRICE(THB)

ALW-02M

สายไฟพ่วงแบตเตอรี่ 25 Sq.mm.(สายเต็ม)

2M

700.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ALW-03M

สายไฟพ่วงแบตเตอรี่ 25 Sq.mm.(สายเต็ม)

3M

900.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

    

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.