เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กเอซี (AC Socket)

 

ปลั๊ก AC,AC Socketปลั๊ก AC,AC Socket

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BX-09

ปลั๊กคอม เมีย ต่อสาย (AC power Plug)

10A250V AC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BX-10

ปลั๊กคอม ผู้ ต่อสาย (AC power Plug)

10A250V AC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Part No.

Product Description

Rating

Unit Price(THB)

BX-09R

 ปลั๊กคอม เมีย ต่อสาย (AC power Plug) เกรด A

10A 250VAC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC,AC Socketปลั๊ก AC,AC Socket

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AC-006

เต้ารับ AC (AC Socket)

2.5A 250V AC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AC-06A

เต้ารับ AC (AC Socket)

15A 250V AC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AC-06C

เต้ารับ AC (AC Socket)

15A 250V AC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AS-01

เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V AC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AS-02

เต้ารับ AC (AC Socket)

15A 250V AC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AS-02-1

เต้ารับ AC (AC Socket)

15A 250V AC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09 ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AS-02-2

เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V AC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC,AC Socketปลั๊ก AC,AC Socketปลั๊ก AC,AC Socket

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AS-03

เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V AC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC,AC Socket ปลั๊ก AC,AC Socketปลั๊ก AC,AC Socket

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

JHAC-001 / AS-10E

เต้ารับ AC (AC Socket)

15A 250V AC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

    

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

JR-101-1FSA

เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V AC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC,AC Socketปลั๊ก AC,AC Socket

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AS-05C

เต้ารับ AC (AC Socket)

15A 250V AC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09 ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AS-07

เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V AC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09 ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AS-08

เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V AC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09 ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

BX-601

เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V AC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

Part No.

Product Description

Rating

UNIT PRICE(THB)

 DCZ-1

 เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V∼

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC,AC Socket ปลั๊ก AC,AC Socket

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

DCZ-1A

เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V AC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC,AC Socket ปลั๊ก AC,AC Socketปลั๊ก AC,AC Socket

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

DCZ-02

เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V AC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09 ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

DCZ-04

เต้ารับ AC (AC Socket)

15A 250V AC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09ปลั๊ก AC,AC Socketปลั๊ก AC,AC Socket

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

DCZ-05

เต้ารับ AC (AC Socket)

10A 250V AC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09 ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09ปลั๊ก AC ,ติดแท่น,ac socket,socket,ac,เต้ารับ,outlet,AS-01,AS-02,AS-03,AS-07,AS-08,AS-09

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SS-6C

เต้ารับ AC (AC Socket)

15A 250V AC
10A 250V AC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

AC-30-2P

เต้ารับ AC ติดตู้คอนโทรล (AC Socket)

15A250V AC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

AC-30-3P

เต้ารับ AC ติดตู้คอนโทรล (AC Socket)

16A250V AC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

   

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.