เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสายสัญญาณ Amphenol (Amphenol Assembly Cable)

 

สายสัญญาณ Amphenol 3.5 ออก Mic Mono

 
    

+1 เมตร = +30 บาท

 

Part No.

Product description

Unit Price (THB)

 KS3P-2ACPM-GN-1.0m

 Amphenol Audio Cable, Mini Phone 3.5 to 2 Phone 6 1/4", AWIR022 Cable

380.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สายสัญญาณ Amphenol 3.5 ออก RCA

 
    

+1 เมตร = +30 บาท

 

Part No.

Product description

Unit Price (THB)

 KS3P-2ACPR-1.0m

 Amphenol Audio Cable, Mini Phone 3.5 to 2 RCA Male, AWIR022 Cable

430.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPM-GN to 2ACPM-GN

ACPM-GN to 2ACPR

1 เมตร 310 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 370 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPM-GN-AU to 2ACPR

ACPR to 2ACPR

1 เมตร 390 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 400 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPS-GN to 2ACPM-GN

ACPS-GN to 2ACPR

1 เมตร 320 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 380 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPS-GN-AU to 2ACPM-GN-AU

ACPS-GN-AU to 2ACPR

1 เมตร 380 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 400 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPS-RN to 2ACPM-GN

ACPS-RN to 2ACPR

1 เมตร 340 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 400 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPS-RN-AU to 2ACPM-GN-AU

ACPS-RN-AU to 2ACPR

1 เมตร 400 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 420 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

AX3F to 2AX3M

AX3F to 2AX3MF

1 เมตร 520 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 520 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

AX3M to 2AX3F

AX3M to 2AX3MF

1 เมตร 520 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 520 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

 สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol 

KS3P to 2ACPM-GN

KS3P to 2ACPR-2

1 เมตร 305 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 365 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

 สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

KS3P to 2AX3F

KS3P to 2AX3M AX3F

1 เมตร 445 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 445 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

 สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol 

KS3P to 2AX3M

KS3P to ACPM-GN-AU

1 เมตร 445 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 345 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

 สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol 

KS3PC-AU to 2 ACPM-GN-AU

KS3PC-AU to 2ACPM-GN

1 เมตร 380 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 340 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

 สายสัญญาณ Amphenol

 สายสัญญาณ Amphenol

KS3PC-AU to 2ACPR 

KS3PC-AU to 2AX3F

1 เมตร 400 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 480 บาท (+1เมตร = 30 บาท) 

 สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol 

KS3PC-AU to 2AX3M AX3F

KS3PC-AU to 2AX3M

1 เมตร 480 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

1 เมตร 480 บาท (+1เมตร = 30 บาท)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.