เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสายสัญญาณ Amphenol (Amphenol Assembly Cable)

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPM-GN-----ACPM-GN (B022)

ACPM-GN-----ACPR (B022)

1 เมตร 235 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 265 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPM-GN----AX3F (B022)

ACPM-GN----AX3M (B022)

1 เมตร 305 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 305 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPM-GN-AU---CPM-GN-AU (B022)

ACPM-GN-AU-----ACPR (B022)

1 เมตร 275 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 285 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPM-GN-AU-----AX3F (B022)

ACPM-GN-AU-----AX3M (B022)

1 เมตร 325 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 325 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPM-RN-----ACPM-GN (B022)

ACPM-RN-----ACPM-RN (B022)

1 เมตร 255 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 275 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPM-RN-AU-----ACPM-GN-AU (B022)

ACPM-RN-AU-----ACPM-RN-AU (B022)

1 เมตร 295 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 315 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPR-----ACPR (B022)

ACPR-----AX3F (B022)

1 เมตร 295 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 335 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPR-----AX3M (B022)

ACPS-GN-AU-----ACPR (B022)

1 เมตร 335 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 295 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 

 สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol 

ACPS-GN-AU-----ACPS-GN-AU (B022)

ACPS-GN-AU-----AX3F (B022)

1 เมตร 295 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 335 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 

 สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

ACPS-GN-AU-----AX3M (B022)

ACPS-RN-----ACPS-GN (B022)

1 เมตร 335 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 275 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 

 สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol 

ACPS-RN-----ACPS-RN (B022)

ACPS-RN-AU-----ACPS-GN-AU (B022)

1 เมตร 295 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 315 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

สายสัญญาณ Amphenol

 

ACPS-RN-AU-----ACPS-RN-AU (B022)

 

1 เมตร 335 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

  

สายสัญญาณ Amphenol 

 สายสัญญาณ Amphenol

AX3F-----AX3F (B022)

AX3M-----AX3M (B022)

1 เมตร 375 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 375 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

 สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol 

AX3F-----AX3M (B022)

KS3P-----ACPS-GN (B022)

1 เมตร 375 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 260 บาท (+1เมตร = 35 บาท) 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

KS3P-----ACPS-RN (B022)

KS3P-----AX3F (B022)

1 เมตร 280 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 300 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

 

 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol 

KS3P-----AX3M (B022)

KS3P-----KS3P (B022)

1 เมตร 300 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 220 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

 

 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

KS3P-AU-----ACPS-GN-AU (B022)

KS3P-AU-----ACPS-RN-AU (B022)

1 เมตร 275 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 295 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

 

 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol

KS3PC-AU-----ACPS-GN-AU (B022)

KS3PC-AU-----ACPS-RN-AU (B022)

1 เมตร 295 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 315 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

 

 

 

สายสัญญาณ Amphenol

สายสัญญาณ Amphenol 

KS3PC-AU-----AX3F (B022)

KS3PC-AU-----AX3M (B022)

1 เมตร 335 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

1 เมตร 335 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

 

 

 

สายสัญญาณ Amphenol

 

KS3PC-AU-----KS3PC-AU (B022)

 

1 เมตร 290 บาท (+1เมตร = 35 บาท)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.